Kategoriarkiv: År 1994

Publiceringslista 1994

Ätten Bohm kluven, SoH nr 1/1994, s 1–9

En uggla på vift, Släkthistoriskt Forum nr 2/1994, s 14

Sophie von Knorring. Författarinnan som alla hört talas om men ingen har läst. Släktnytt med Knorr nr 6, april 1994, s 2 f. Följdskrift: Sophie von Knorring – visst är hon läsvärd. Av Karin Mörck, Släktnytt med Knorr nr 7, april 1995, s 4 f

Selma Carolina /von Knorrings/ hågkomster, dito, s 4

Hårsfjärdenolyckan 1941 – modig sjukvårdare belönad, dito, s 4 f

Släktgårdsbesök i Estland, dito, s 5 f

Dalregementets Personhistoria, del II 1700–1799. Tillägg och ändringar. Separat, utgivet anonymt (av översten Ruben Schultz). Innehållet till 90 % av Pontus Möller men med alla källhänvisningar omsorgsfullt borttagna, 19 s.

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1993, SoH nr 2/1994, s 105
 • EÄ VI: 82 (Påfvenfelt) m fl, dito, s 105
 • EÄ VII:768 m fl: Peder Gudmundsson Strömbergs barn i första giftet,
 • SoH 3-4/1994, s 226–228
 • J A Almquist, Frälsegodsen… Småland 3. Säterier (ang. ägarelängden för Hycklinge säteri i Döderhults sn), dito, s 228 f
 • F Rudelius, Kalmar regementes personhistoria (ang. släkten Ogilvie), dito, s 229 f
 • EÄ II:545 (adl. ätten Ekfelt), dito, s 230
 • Svenska Ättartal 13, 1905, ang Gillis Fosti, dito, s 231

Recensioner:

 • Rikskansliet i Sverige 1560–1592. Av Ivan Svalenius, SoH nr 1/1944, s 59 f
 • Kungl. Norrlands artilleriregemente 1883–1993. SoH nr 2/1994, s 108 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 138, dito, s 110 f
 • Skurkar och vanligt folk. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1993, dito, s 112–114
 • Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar. Av Johan von Sydow, dito, s 114–116
 • Himla många kungar. Nordiska Museets och Skansens årsbok. Fataburen 1993, dito, s 116 f
 • Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994, SoH nr 3-4/1994, s 234–236
 • Släkten Fogelin från Hasta och Solö i Fogdö socken i Strängnäs stift. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 236 f
 • Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia. Av Torsten Burgman, dito, s 237–239
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 140, dito, s 239 f
 • Vem är det. Svensk biografisk handbok 1995, dito s 240 f

Publiceringslista 1993

Olyckliga kvinnor, Släkthistoriskt Forum nr 1/1993, s 8 f

Kuriosa, dito, s 11

En olycklig man eller Gulag i Stockholm 1730-31, dito nr 2/1993, s 12

Knorring-minnen. Spår av Knorringar i Stockholm och annorstädes, Släktnytt med Knorr nr 5, maj 1993, s 2

”Knorringar” som betalningsmedel, dito, s 3

Knorringars deltagande i dansk-tyska krigen 1848-50 och 1864, dito, s 3

Musik med Knorr(ingar). Om riksspelmän m m, dito, s 3 f

Släktforskning i USA. Emigrant med rötter i Leksand. Välkommen i vår krets, Edward I Knorring, dito, s 4

Det stora bedrägeriet. Genealogiska Knorring-problem, dito s 4 f

Olyckliga kvinnoöden, dito, s 5 f

Norra (Kaltenborn), dito, s 6

Fråga (ang. Frantz Hindrick Frantzon von Knorring) i Genos nr 2/1993, s 86

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1991: Möllerson & Co, SoH nr 2/1993, s 358
 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 3-4/1993, s 478–491

Recensioner:

 • Bernadotteättlingar. Av Ted Rosvall, SoH nr 1/1993, s 296–298
 • Laxarby socken, dito, s 298 f
 • Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1992, dito, s 299–302. (Omtryckt i Alingsås Släktforskare nr 1/1994, s 17 f)
 • Släkten… 1. Utg. av Sveriges Släktforskarförbund, dito, s 302 f
 • Vem är det 1993, dito, s 303 f
 • En by i Östergötland under 500 år. Slycke by 1430–1930. Av Hans Slycke, SoH nr 2/1993, s 372 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 136, dito, s 373 f
 • Arte et Marte 1993, SoH nr 3-4/1993, s 494 f
 • Björkmaniana 1 och 2, dito, s 495–497
 • Släkten Derkert och dess anor. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 497 f
 • Norrlandsträngen. Fredrikshov – Remsle mo 1893–1993, dito, s 499 f
 • AIHS 1818–1992. Minnesskrift, dito, s 500 f
 • Svenskt Biografiskt Lexion, häfte 137, dito, s 501
 • Eduard Warrens. Av C I Wahren, dito, s 503–505

Publiceringslista 1992

Släktboken – en presentation. Släktnytt med Knorr nr 4, april 1992, s 1

Dalregementets Personhistoria – historia om många Knorringar, dito, s 3 f

Knorringar i Österfärnebo, Koverstabladet nr 10, 1992, s 27 f

Recensioner:

 • Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1991. SoH nr 1/1992, s 45 f
 • Jennings. Av Jonas Norrby, dito, s 46–48
 • Lunds stifts herdaminne. Serie II: 14. De obefordrade prästerna. Av Barbro Edlund, dito, s 48–50
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 134, dito, s 50 f
 • Herdaminne för Ingermanland, I, dito s 51 f
 • Bratt från Brattfors. En släktkrönika. Av Christian Bratt, SoH nr 2/1992, s 109 f
 • Släkten Rehnberg från Söderköping. Av Bertil Rehnberg, dito s 111 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 135, dito, s 112 f
 • Ryfors bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren. Av Robert Sager, dito, s 113–115
 • Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr–Hèrnod.
 • En släktkrönika. Av Ingeborg Dyhr Sylvin och Eva Hèrnod. SoH nr 3-4/1992, s 237–239
 • Notiser till släkthistorien. Svenska von Platen-föreningens skriftserie nr 1. Utgivare: Magnus von Platen, dito, s 239 f
 • Karlberg. Slott och skola. Utg. av Krigsskolan Karlbergs historiekommitté, dito, s 240 f
 • Sukuhakemisto – Släktregister – Family Index, dito, s 241

Publiceringslista 1991

Ätten Winstrups sista suck, SoH nr 1/1991, s 258–260

Möllerson & Co, SoH nr 3-4/1991, s 391–396

Knorringar i Österfärnebo, Släktnytt med Knorr nr 3, Mars 1991, s 2

”Tokiga Knorring” – ett Stockholmsoriginal på 1800-talet, dito, s 3

Two Swedish Nobility Queries, SAG, Vol. XI, No. 3, Sept. 1991, s 218

Medverkat i Dick Wase, Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow (ang. ätten Schildt), SoH nr 1/1991, s 266 ff

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Kalmar stifts herdaminne, 5. Supplement, dito, s 300
 • EÄ VIII: 283. Adliga ätten Tigerschiöld, nr 1087, tab. 1, dito, s 300
 • Personregister till KFÅ 1910–1964, dito, s 301
 • Äldre svenska frälsesläkter I:2, s 130. Djäkn, Lydekasönernas ätt.
 • SoH nr 2/1991, s 358

Fråga nr 1503 (ang. Lokrantz, Möller, Sandel och Ekebom), SoH nr 2/1991, s 376 f

Svar på fråga nr 999 ang. Alexander Hindrich Möller, SoH nr 3-4/1991, s 494

Recensioner:

 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 1/1991, s 310–312
 • Svenska Normallyceum i Helsingfors, III–IV, dito, s 312
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 126, dito, s 313
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 131, dito, s 313 f
 • Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar, 1630-talet–1990, SoH nr 2/1991, s 365–367
 • Gamla Steneby, dito, s 367 f
 • Föllingsö. En karolinergård med anor. Av Carl Adelsköld, dito s 368 f
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XV. 1626, dito, s 369–371
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 132 och 133, dito, s 371 f
 • Ätten von Platen under 1900-talet, dito, s 372–374
 • Vallonsläkter under 1600-talet. Av Kjell Lindblom. Del II, SoH nr 3-4/1991, s 468 f

Publiceringslista 1990

Cohorn – en svensk medeltidsätt som aldrig existerat, SoH nr 3-4/1990, s 147–149

Ett kungabarn? Släkthistoriskt Forum nr 2/1990, s 6 f

Otto Wilhelm /von Knorrings/ födelseår – delade meningar. Släktnytt med Knorr, Mars 1990, s 6

”Lost” von Knorrings in America, SAG, Vol. X, No 3, September 1990, s 148 f

Nekrolog:

 • Erich von Ungern-Sternberg, SoH nr 2/1989 (tr. 1990), s 143 f

Recensioner:

 • Vallonsläkter under 1600-talet, I, av Kjell Lindblom, dito, s 139 f
 • Stadsbor i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1989, dito, s 141 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 129 och 130, SoH nr 3-4/1989 (tr. 1990), s 180

Fråga nr 1476 ang. Sveriges Släktregister: Österfärnebo, SoH nr 2/1990, s 122

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (personregister till KFÅ 1910–1964 och SoH nr 3-4/1988, s 204), SoH nr 3–4/1990, s 222 f

Recensioner:

 • Elisabeth Carlsdåtter, av Lars Henning, dito, s 226 f
 • Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm, dito, s 227 f
 • Inte bara kyrkböcker. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990, dito, s 229 f
 • Alfabetiskt register till Kalmar läroverks matrikel 1655–1821, dito, s 230 f

Publiceringslista 1980-talet

1980

Nekrologer: Hilmer Ekbom, G P 1980 12/4, s 23, Sv D 1980 12/4, s 17, SDS 1980 12/4, s 8, SST 1980 17/4, s 12

Liljencrantz (Liljencrants), släkt, Svenskt Biografiskt Lexikon XIII, 1980, s 23–26 (tillsammans med Hans Gillingstam)

Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, dito, s 32–34

Liljencrantz, Johan, dito, s 34–37

Ekbom från Söne, släkten, Svenska Släktkalendern 1980, s 160–165

Magnus, släkten, dito, s 274 f

Örndahl I, släkten, dito, s 431 f

Örndahl II, släkten, dito, s 433

Recension: C L Grill, Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, PHT 1979 (tr. 1980), s 187 f

1981

Recension: Hamiltonska slott och gårdar i Sverige, SoH nr 1/1981, s 293 f

1982

Newfound Noblemen, Genealogica & Heraldica, Copenhagen 1980 (tr. 1982), s 159–165

Riddarhuset i tiden. Modern adelsgenealogisk forskning. Släkthistoriskt Forum nr 4/1982, s 1–4

Ingressen till släkten Lokrantz, Svenska Släktkalendern 1982, s 261

Möller från Revinge, släkten, dito, s 274–278

Ossbahr, släkten, dito s 300 f

Nekrologer:

 • Anders Norrman, SvD 1982 7/5
 • Otto Adelborg, SvD 1982 18/9

Enkätsvar från redaktören för Sveriges Ridderskap och Adels Kalender, SoH nr 2/1982, s 99

1983

Från Zielfelt till Furtenbach. Genealogiska Föreningen 1933–1983. Jubileumsskrift (Skrifter utgivna av G F nr 13), s 71–76

Vandring bland vapensköldar, Arte et Marte 1983, s 6 f

Recension: Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar, SoH nr 2/1983, s 415

Nekrolog: Wilhelm Tham, SoH nr 3-4/1983, s 511 f

1984

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (ang. Schürer von Waldheim), SoH nr 2/1984, s 123

Recensioner:

 • Hans H Worsøe, Slægtshistorie i Sønderjylland – en Vejledning,
 • Åbenrå 1983, dito, s 130
 • Åke Thott, Ätten Thott under medeltiden, Arte et Marte 1984, s 24

1985

The Swedish Nobility. Family History, Vol. 13, No. 102, New Series No. 78, Canterbury, January 1985, s 279–292

Material till släkterna Mörners historia. Utgiven av Mörnerska släktföreningen genom Magnus Mörner. Genealogisk översikt, s 61–210. Recension av Hans Gillingstam i PHT 1987, s 171–174, och av Nils af Malmborg i SoH nr 1/1986, s 48 f.

Recensioner:

 • Walther Ludwig, Die Kröll von Grimmenstein oder die Auflösung
 • Genealogischer Fiktionen, SoH nr 2/1985, s 341 f
 • Nyutkommen litteratur (OAK 1985, Mörners historia /se ovan/,
 • Carl Reuterswärd, En västgöta ryttare), Arte et Marte 1985, s 7

1986

Genealogical relations between Sweden and South Africa. Genealogica & Heraldica, Helsinki 1984 (tr. 1986), s 184–190

Adelskalenderns historia. Arte et Marte 1986, s 4 f

Nekrologer:

 • Torsten G. Aminoff, SoH nr 2/1968, s 111 f
 • Märta Liljencrants. Svenska adelns äldsta medlem. SvD 30/9 1986, s 18

1987

Hade Lippierna Ulv-härstamning? SoH nr 3-4/1987, s 455 f

Svar på fråga av Sven af Geijerstam i SoH 1986:1 om Avén och Lundius. SoH nr 1/1987, s 318

Kompletteringar och rättelser till Elgenstierna ang. ätten Ahlefeldt. SoH nr 3-4/1987, s 457

Corrected Ancestor Table. SAG. Vol. VII, No 3. September 1987, s 138

Genealogical Queries from the Swedish House of Nobles, SAG. Vol. VII, No 4. December 1987, s 168–172

Recension: Släkten Trägårdh från Köpenhamn, SoH nr 2/1987, s 367 f

1988

Några av mina skånska förfäder, Släkttavlan nr 9, Juni 1988, s 16 f

Nekrolog: Erik Hård af Segerstad, SoH nr 1/1988, s 44 f

Recension: Gentes Finlandiæ VI och VII, Arte et Marte 1988, s 27

1989

Stenbock, äldre ätten, Äldre svenska frälsesläkter I:3, s 255–258

Ulv, ätten, dito (tillsammans med Hans Gillingstam), dito, s 296–310

Ortregister, dito, s 377–419

Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria. Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam, s 227–235

Medarbetat (s 11–22) i The House of von Kohler. A Family History 1300–1989, Compiled by Arvid Axel Kohler and Kitty Lee (Kohler) Cosentine

Recensioner:

 • Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638–1655. Av Alf Åberg. SoH nr 3–4/1988 (tr. 1989), s 191–193
 • Hildebrands ättlingar. Av Peter Heimbürger. Dito, s 195 f
 • Medeltid. Läckö slott 1988. Dito, s 196
 • Släktkrönika utgående från Peter Davidsson-Lagerqvist, Labbarp 1796–1867, Dito, s 199
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 127. Dito, s 201
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 128. Dito, s 202
 • Gentes Finlandiæ VI och VII. Dito, s 203 f (texten stympad, se rättelse i SoH nr 3-4/1990, s 223)
 • Båtsmän, ryttare och soldater. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988, SoH nr 1/1989, s 50–52
 • Personregister till Jämten och Fornvännen, dito, s 48

Svar på Elsa Olssons fråga i Skåne Genealogen nr 1/1989 (s 35), dito nr 2, s 22

Publiceringslista 1970-talet

1970

Svar på frågor (En frågeafton). SoH nr 1/1970, s 49, 52, 53

Recension: Antavla för Carl Viking (Anderson) Glambeck, dito, s 61 f

1971

Svensk släktforskarförteckning 1970 (Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen No 8), 140 s

Hur jag fann mina skånska förfäder, SoH nr 1/1971, s 243–252

Pontus Möller 50 år, SST nr 35 1971 26/8, s 6

Recensioner:

 • Kalender över Ointroducerad Adels förening 1970, SoH nr 3/1971, s 484 f
 • Fortifikationens historia VI:3, dito, s 486
 • Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971, dito, s 486 f
 • Skandinavisk Vapenrulla, band 1, dito, s 487

1972

Riddarhusets genealogiska avdelning och dess verksamhet. Arte et Marte, årg. 26, 1972, s 15–17

Riksgrevar och riksfriherrar, Brevlådan, Sv D 1972 26/9

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, 1 (om Retzius, Wijkman och Hircinius Bock), SoH nr 2-3/1972, s 148 f

Recensioner:

 • Uppsala universitets matrikel 1595–1817. Register, dito, s 149 f
 • Fortifikationens historia VI:3 (forts.), dito, s 150
 • Västsvensk genealogi och personhistoria, dito, s 155 f

1973

Kongressrapport (från 11:e internationella kongressen för genealogi och heraldik i Liège), SoH nr 1/1973, s 193 f

Svar på fråga nr 447 ang. Ivan Jäderlunds alster, dito, s 225 f

Recension: En bok om Lyckås (Olof Thulin: Adelsfolk, statare och kritter), PHT 1970 (tr. 1973), s 234 f

1974

Rättelseblad till Genealogiska Föreningens medlemmar 1 januari 1974 (separat tryck)

Fel baron, Brevlådan, SvD 1974 17/3

Medverkat i Annette Kullenberg: Överklassen i Sverige, kapitlet Att tillverka en adelskalender, s 204–215

Recensioner:

 • Arte et Marte 1972 och 1973, SoH nr 1/1974, s 105
 • Den svenska adelskalendern kompletteras från Söderhavet, dito, s 105
 • Gentes Finlandiæ II, dito, s 105 f
 • Fortifikationens historia VI:3 (forts.), dito, s 106 f

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, 1 (Gustav von Möllern), SoH nr 2/1974, s 173

1975

Vällingesläkten, SoH nr 3/1974 (tr. 1975), s 216–227

Nekrolog: Leif Ljungberg, dito, s 239

Fråga nr 499 (om Lars Fredrik Möller), dito, s 249

Författat två stumpar i GF-aktuellt nr 3 (1975 26/1)

Recensioner:

 • The Macleans of Sweden, PHT 1971-72 (tr. 1975), s 170 f
 • Halländsk regementshistoria, PHT 1974 (tr. 1975), s 142 f

Nekrolog: Pehr-Henrik Wikander, SvD 1975 2/11

1976

Knorring (von Knorring), släkt. Svenskt Biografiskt Lexikon, bd XXI, häfte 103, s 370–373

von Knorring, Jöran Johan, dito, s 373–375

von Knorring, Carl Fredrik, dito, s 375–377

von Knorring, Eric Oscar, dito, s 380–382

Riddarhusets samlingar. Arte et Marte 1976, s 7–12

Nekrologer:

 • Börje Furtenbach, DN 1976 24/6; Sv D 3/7
 • Lennart Zielfelt, Sv D 1976 31/7; Norrköpings Tidningar 2/8

Gamla Lyckorna-bilder, SvD 1976 19/11

1977

Nekrologer:

 • Börje Furtenbach, SoH nr 3/1976 (tr. 1977), s 200–202
 • Lennart Zielfelt, dito, s 203–205

Lennart Zielfelts bibliografi, dito, s 206–208

Recensioner:

 • Ätterna Lagerbergs nyare stamtavlor, dito, s 209
 • De kungl. svenska riddarordnarna 1975, dito, s 209
 • Gentes Finlandiæ III, PHT nr 4/1976 (tr. 1977), s 89 f; på tyska i Adler, 11. Band, Heft 3, Juli/Sept. 1977, S. 94

1978

Nekrologer:

 • Jan Eric Almquist, SoH nr 3/1977 (tr. 1978), s 389–391
 • Erik Hellerström, dito, s 394–397

Jan Eric Almquists bidrag i SoH 1953–1975. Förtecknade, dito, s 392 f

Erik Hellerströms tryckta skrifter. Bibliografi sammanställd, dito, s 398

Ingressen till Prawitz (yngre släkten), Svenska släktkalendern 1978, s 325

Recensioner:

 • Gardeshistoria, PHT 1977, s 86 f
 • Brevväxlingen mellan Johan Cristopher Löfvenberg och Hilda Eufrosyne Lindström-Löfvenberg åren 1864–1898, SoH nr 1-2/1978, s 115

Fråga nr 588 ang. Jonas Beckman, dito, s 122 (besv. av Barbro Edlund i SoH nr 1-2/1979, s 287)

Medverkat (med en nyupptäckt släktgren) i Släkten Aminoff, Ekenäs 1978 (jfr B Broomé i PHT 1979, s 166)

Medverkat i Brenda Hedstrom Williams och Mitchell Warren Hedstrom, Eric Jonsson Hedstrom. His ancestors, emigration and descendants 1470–1977, 1978, s 29–49. PM:s porträtt och biografi på s XI (jfr bild på s 55).

1979

Nekrologer: Gottfrid Hintze, Sv D 1979 26/1; SoH nr 3/1979, s 358

Magnus Collmar, SoH nr 3/1979, s 368

The Swedish Nobility (sammandrag av föredrag i London 1976), 1979

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Vällingesläkten, SoH nr 1-2/1979, s 281
 • SBL, h 106 (ang. Lars Jönsson Lælius´ maka Vendela Berendsdotter Hafwerstads härkomst), SoH nr 3/1979, s 350 f

Fråga nr 628 ang. de Bruijn, SoH nr 1-2/1979, s 285

Recensioner:

 • Svenska normallyceum i Helsingfors 1864–1974, SoH nr 1-2/1979, s 279 f
 • Strängnäs stifts herdaminne. Del I. Medeltiden. SoH nr 3/1979, s 367 f

Publiceringslista 1960-talet

1960

Förteckning över svenska soldater, som dött på Hôpital de Mézières, av Gerard de Villeneuve, översatt och utgiven av P. M. (anonymt), SoH nr 1/1960, s 41– 44

Recensioner:

 • Per Larssons († 1690) släkt från Östra Klagstorp nr 1, Malmöhus län, av Helmer Frenning, SoH nr 2/1960, s 111 f
 • Personhistorisk Tidskrift 1959, dito, s 117
 • Genealogisk Tidskrift 1959, dito, s 117 f
 • Personhistorisk Tidskrft 1960, SoH nr 3/1960, s 205 f
 • Genealogisk Tidskrift 1960, dito, s 206

Redaktionella notiser:

 • Resultat av pristävling, SoH nr 3/1960, s 191
 • Två släktforskningskurser, dito, s 194 f
 • Nya kalenderredaktörer, dito, s 195

1961

Riksheraldikern friherre Harald Fleetwoods tryckta skrifter. Bibliografi av C G U Scheffer. Heraldisk Tidsskrift nr 2, s 42–44. Statsheraldikern Scheffer har författat ingressen. Bibliografin är helt och hållet mitt verk, men eftersom jag utfört arbetet som uppdrag i tjänsten, så skulle mitt namn ej få nämnas.

Recension:

 • Handbok i släkt- och personforskning I av Bengt Hildebrand, SoH nr 2-3/1961, s 321–323

1962

Ett och annat om skillnaden mellan dop-, lysnings- och begravningsböcker samt födelse-, vigsel- och dödböcker, SoH nr 1/1962, s 56–61

Recensioner:

 • Recueil du Ve Congrès, dito, s 70 f
 • Alcuni Appunti, dito, s 71
 • Frälsegårdar i Sjuhäradsbygden, dito, s 74 f
 • Släkten Ödman från Borås, dito, s 77
 • Släkten Örtenholm, dito, s 77 f
 • Personhistorisk Tidskrift 1961, dito, s 78 f
 • Genealogisk Tidskrift 1961, dito, s79
 • Vallonättligen, dito, s 79 f
 • Nyare litteratur, dito, s 82 f
 • En släkt från Ärtemark, SoH nr 2/1962, s 137
 • Genos nr 2 och 3/1961, dito, s 196 f

Redaktionell notis: Opsnappede svenske breve, dito s 188 f

1963

Recensioner:

 • Personhistorisk Tidskrift 1962, SoH nr 1/1963, s262
 • Vårt Riddarhus, dito, s 263
 • Stockholms stads tänkeböcker 1605-08, s 264
 • Svensk historisk bibliografi, dito, s 264 f
 • Historisk Tidskrift, häfte 4/1962, dito, s 265
 • Heraldisk Tidsskrift nr 6, dito, s 265
 • Genos häfte 3 och 4/1962, SoH nr 2-3/1963, s 304

Redaktionell notis: Personskifte på Riddarhuset, SoH nr 1/1963, s 265

1964

Nekrologer:

 • Gunnar Carlquist, SoH nr 1/1964, s 47 f
 • Bengt Hildebrand, dito, s 48–50
 • Gottfrid Carlsson, dito, s 50 f

Redaktionella notiser:

 • Ny redaktör för PHT, dito, s 53
 • Opsnappede svenske breve, dito, s 53
 • Finlandsbesök, dito, s 55

Recensioner:

 • Ur Erik Gustaf Geijers liv, dito, s 61 f
 • Släkten Weibull, dito, s 62
 • Släkten Brask från Nordmarks härad, dito, s 63 f
 • Svensk historisk bibliografi, dito, s 65 f
 • Bidrag till en bibliografi om valloner, dito, s 66
 • Sveriges ridderskap och adels kalender 1964, dito s 69 f (där förf. med vederbörligt tillstånd lånat signaturen L Z)
 • Kalender över Ointroducerad adels förening 1964, dito, s 69 f
 • Arte et Marte 1963, dito, s 71
 • Personhistorisk Tidskrift 1962 och 1963, dito, s 75 f
 • Genos 1963, dito, s 76
 • Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1963, dito, s 78
 • Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1962, dito, s 78
 • Svenskt silversmide 1520–1850, del 4. Silverstämplar, dito, s 79
 • Den Lindgrenska släktens härkomst och antavla, SoH nr 2/1964, s 191
 • Gamla latinares årsbok 1963, dito, s 192
 • The Instructor, May 1964, dito, s 192
 • Gens Nostra, maj-juli 1964, dito, s 192
 • Lebt Attila´s Blut noch weiter in Europäischen Geschlechtern?, dito, s 192

1965

Genealogiska Knorringproblem. Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XXXVIII. Åbo 1965, s 21–92. Recension av Georg Luther i SoH nr 2-3/1965, s 443

Nekrolog: Nils Belfrage, SoH nr 1/1965, s 373 f

Recensioner:

 • Lunds stifts herdaminne, dito, s 376-78
 • Släkten Rennerfelt, dito, s 378-80
 • Svenska Släktkalendern 1965, dito, s 383-84
 • Malmöhistoria i sten, dito, s 384
 • Släkten Stickler, dito, s 384
 • Lars Persson Spegel, dito, s 384 f
 • Gamble Måns klockegjutare, dito, s 385
 • Från religionsstridernas tidevarv, dito, s 385
 • Heraldisk spegel, dito, s 386
 • Svensk heraldisk uppslagsbok, dito, s 386 f
 • Heraldisk Tidsskrift, dito, s 387
 • Skandinavisk Vapenrulla, dito, s 387
 • Gamla Latinares årsbok, dito, s 388
 • Personhistorisk Tidskrift 1963-64, dito, s 388
 • Gens Nostra, dito, s 389
 • Svensk juristmatrikel, dito, s 393
 • Det medeltida Värend, dito, s 393

Redaktionell artikel: Förteckning på signaturer, som förekommit i SoH 1950–65, SoH nr 2-3/1965, s 446

1966

Gahn, släkt. Svenskt Biografiskt Lexikon XVI, s 728–730

Gahn, Henric Pontus Wolter, dito, s 738–740

Nekrolog: Henning Möller, Östgöta-Bladet 1966 9/12, DN, SDS och Sv D 16/12, GHT 17/12

Liljencrantzska columbarieföreningen, SoH nr 1-2/1966, s 69

Recensioner:

 • Samlarnytt nr 11-12/1965, SoH nr 1-2/1966, s 79
 • Heraldisk Tidsskrift, Bind II, nr 11-13, dito, s 79
 • Der Herold, Sonderheft, August 1965 (med Claus von Amsbergs antavla), dito, s 85
 • Ulriksdals slottskapell, SoH nr 3/1966, s 161

1967

Möller från Revinge, Svenska släktkalendern 1967, s 276–278

Medarbetat i Paul Wilstadius, Släkten von Schoting, SoH nr 1/1967, s 206

Nekrolog: Folke Wernstedt, SoH nr 3/1967, s 329–332

Recensioner:

 • Strängnäs stifts herdaminne, del 2, dito, s 334–337
 • Svenska Släktkalendern 1967, dito, s 337–340

Fråga nr 360 (ang. Ullberg och Fransson), dito, s 346

1968

Colquhoun–Cahun–Gahn–Canonhielm. En boskillnad. PHT 1966 (tr. 1968), s 85–119. Recension av Lars Wikström i SoH nr 2/1968, s 115 f

Recensioner:

 • Gentes Finlandiæ I, SoH nr 1/1968, s 66
 • Personhistorisk Tidskrift 1964–66, dito, s 68

Fråga nr 366 (ang. Stålhane), dito, s 68

1969

Ätten Sparre, red. av Claës Wannerth, en genealogisk översikt, s 9–21 (rec. i SoH nr 2-3/1969, s 310 och i PHT 1970, s 230 f)

Nekrolog: Harald Möller, Sv D 1969 22/1

Recension: Ordenskalender 1969, SoH nr 2-3/1969, s 314 f

Svar på fråga nr 378 i SoH nr 3/1968 (ang. Ridderfelt), dito, s 321

Enkätsvar ang. Tage Erlander och Sven Wedén, AB 1969 28/9, s 40 (”Vi fem”)

Publiceringslista 1950-talet

1950

Släkten Lundell från Bohuslän. Författat biografierna över Olaus (tab. 6), Christian (tab. 11) och Johannes (tab. 12) med noter, SoH nr 1/1950, s 9–13 och 14–18

Utdrag ur ”Arboga sockens känning” av J B Lohman. Författat ingressen samt kommentarerna till Grav n:r 28 och Grav n:r 33, SoH nr 1/1950, s 33 och 51-53

Ingressen till Återupptäckta adelsmän, dito, s 62

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (om Frantzich, Sidhelius och Silfverswärd), dito, s 65

Nekrolog: Hans Silverhammar (osign.), dito, s 68

Namntävlingens resultat, dito, s 69

Recensioner:

 • Personhistorisk Tidskrift 1949, häfte 1, dito, s 77
 • Genealogisk Tidskrift 1948, häfte 4, och årg.1949, dito, s 77
 • Släkthistorisk Tidskrift 1949, dito, s 77
 • Meddelanden från Riddarhuset, dito, s 78

Skalden Bergklint som författare av mantalsuppgifter, SoH nr 2-3/1950, s 116–119

Sofia Gyllenhielms mödernehärstamning (osign.), dito, s 120–122

Släktforskning i England, dito, s 129 f

Register till kyrkböcker i Stockholms stadsarkiv, dito, s 130 f

Recensioner:

 • Släkten Lidman från Lilla Mellösa, dito, s 148 f
 • Antavlor för Helena Christina Beckstedt och Agnes Högstadius, dito, s 149
 • Släkten Engelke, dito, s 149.
 • Genealogisk Tidskrift 1950, häfte 1–2, dito, s 152
 • Svensk Litteraturtidskrift nr 2/1950, dito, s 152
 • Namn och Bygd 1944 och 1948, dito, s 152 f
 • Historisk Tidskrift för Finland 1949, dito, s 153
 • Nationen och Hembygden 1949, dito, s 153
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, bd XIII, häfte 61–63, dito, s 153

Frågor (nr 156), SoH nr 2-3/1950, s 156

1951

Måns Clemetsson (Oliveblad) till Vårby och hans släkt, SoH nr 1/1951, s 240–246

Kompletteringar och rättelser (betr. ätten Rosensvärd och släkten Schulman), dito, s 191 f

Nekrologer:

 • Johan Axel Almquist, dito, s 194 f
 • Carl Gustaf Lychou, dito, s 195 f

Recensioner:

 • Personhistorisk Tidskrift 1950, häfte 1, dito, s 203
 • Genealogisk Tidskrift 1950, häfte 3–4, dito, s 203
 • Meddelanden från Riddarhuset 1950, dito, s 203

Ur norrländska kyrkoarkiv till komplettering av Elgenstiernas ättartavlor, dito, noter på s 250 (om Georg von Bocken), 253 (Aminoff) och 255 (von Vicken)

Recensioner:

 • Förfäder till Axel Emanuel Morén, dito, s 262 f
 • Kommerserådet Lundgrens i Ystad släkt, dito, s 263
 • Heraldisk bilderbok tillägnad H K H Kronprins Carl Gustaf, dito, s 263
 • Genealogisk Tidskrift 1951, häfte 1, dito, s 265
 • Släkthistorisk Tidskrift 1951, häfte 4,dito, s 265
 • Meddelanden från Riddarhuset 1951, nr 1 och 2, dito, s 265

Frågor (ang. Anders Castelin och Catharina Saxbeck), Genos nr 3/1951, s 70

Kompletteringar och rättelser till min artikel om Oliveblad, SoH nr 3/1951, s 284 f

Recension av G Hellström, Stockholms stads herdaminne, dito, s 289 f

1952

”Karl Anderssons adeliga ätt” och ätten Oliveblads vapen, SoH 2-3/1952, s 67–75 (jfr Lars Sjödin: Anmärkningar om Ödeby-släkten, SoH nr 3/1973, s 346–348)

En intressant dödboksnotis (Ingeborg Olofsdotter Brunnera, gift Grubb), dito, s 107

Bidrag till L Z:s recension av Kalmar regementes personhistoria, dito, s 115: Nr 190 Erik Pistolekors, Nr 705 Johan Christoffer von Hertzog

Medarbetat (om Tyle Hampe) i Fritz Nordström, Om Nils Pedersson Humble, borgmästare i Norrtälje, dito, s 77

Medarbetat i E G-A Sandstedt, Adam Johan Wunsch i Tanum, dito, s 80 och 81

Ur norrländska kyrkoarkiv till komplettering av Elgenstiernas ättartavlor, noterna 1– 8, SoH nr 2-3/1952, s 96–102

Recensioner:

 • Släktkrönika utgiven av Adler-Ridderbergs släktförening, SoH nr 1/1952, s 42 f
 • En dalslandssläkt genom 300 år, dito, s 44
 • Ernst Grape, Postkontor och postmästare (tillsammans med Lennart Zielfelt), dito, s 45 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häftena 64–67, dito, s 52
 • Personhistorisk Tidskrift 1950, dito, s 52
 • Meddelanden från Riddarhuset 1951, nr 3 och 4, dito, s 52
 • Genealogisk Tidskrift 1951, häftena 2–4, dito, s 53
 • Släkthistorisk Tidskrift 1950-51, dito, s 53 f

1953

Herman Nilsson-Ehles antavla, SoH nr 1/1953, s 145–170. Tillägg av Helmer Frenning i SoH nr 2/1953, s 243–247, och av Berndt Oldén i SoH nr 1/1954, s 73. Recension av sign. Calen i Kvällsposten 1953 2/6

Vem var Thorilds hustru?, SoH nr 2/1953, s 234–238

Nekrolog: Karl K:son Leijonhufvud, SoH nr 1/1953, s 177 f

Recensioner:

 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häftena 68 och 69, dito, s184
 • Personhistorisk Tidskrift 1952, dito, s 184
 • Genealogisk Tidskrift 1952, häfte 4, dito, s 184
 • Meddelanden från Riddarhuset 1952, dito, s 184
 • Sörmländska häradsdomböcker från 1500-talet, SoH nr 2/1958, s 258
 • Uddevallasläkten Sanne, dito, s 259
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 70, dito, s 266
 • Personhistorisk Tidskrift 1953, häfte 1–2, dito, s 266 f
 • Genealogisk Tidskrift 1953, häfte 1 och 2, dito, s 267

1954

En intrig mot rådmannen i Viborg Erich Hansson, Genos nr 2/1954, s 49–53

Zielfelt, Lennart, biografi, Svenska män och kvinnor, band 8, s 476

Recensioner:

 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 71, SoH nr 1/1954, s 84 f
 • Personhistorisk Tidskrift 1953, häfte 3, dito, s 85
 • Genealogisk Tidskrift 1953, häftena 3 och 4, dito, s 85
 • Genos 1953-54, SoH nr 2-3/1954, s 178

1955

Maria Östmark och hennes tre män, SoH nr 1-2/1955, s 242–247

Plåtslagarefamiljen Gejer, SoH nr 3/1955, s 284–289

Kompletteringar och rättelser till Stockholms stads herdaminne, SoH nr 1-2/1955, s 247. Replik av Gunnar Hellström i SoH nr 3/1955, s 291. Svar av P.M. i dito, s 291 f

Rättelser och tillägg till syskonen Hellerströms antavla betr. Koldeweij och von Schoting, SoH nr 3/1955, s 294

/Grosshandlaren J H Wikanders antavla omnämnd på s 305/

1956

Recensioner:

 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 74, SoH nr 2/1956, s 95 f
 • Personhistorisk Tidskrift 1955-56, dito s 96
 • Genealogisk Tidskrift 1955, häfte 4, dito, s 96

Forskare: Möller och Ekbom (alla släkter och släktgrenar), dito, s 103

Medarbetat i L Zielfelt, Släkten Löfstedt i Ystad (utrett de äldre generationerna vid LLA), SoH nr 3/1956, s 111 f

1957

Släkten Anckarström från Kungälv och dess samband med Bohussläkten Ström SoH nr 3/1957, s 293–323. Recension av Folke Reyde i GHT 23/4 1958

”Familjemytologi” i Amerika, SoH nr 2/1957, s 272

Geniet Strindberg och Stora Lopptorp, Sv D 1957 27/1

Recensioner:

 • Genealogisk Tidskrift 1956, häfte 4, SoH nr 1/1957. s 229
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 75, dito, s 232
 • Personhistorisk Tidskrift 1956, dito, s 232

1958

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (osign.), SoH nr 1/1958, s 35

Nekrolog: H J S Kleberg, dito, s 40

Recensioner:

 • Personhistorisk Tidskrift 1957, dito, s 53
 • Genealogisk Tidskrift 1957, dito, s 53 f
 • De Nederlandsche Leeuw, dito, s 54
 • Genealogisk Tidskrift 1958, häfte 1 och 2, dito, s 92
 • C-F Corin, Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668–1697, SoH nr 3/1958, s 158 f
 • Från Sommabygd till Vätterstrand VI, dito, s 159
 • Personhistorisk Tidskrift 1958, dito, s 159 f

1959

Recensioner:

 • Die Herkunft der Familie Stiegler und Stickler, SoH nr 1/1959, s 224
 • Genealogisk Tidskrift 1958, SoH nr 2/195, s 283
 • Genealogisk Tidskrift 1959, dito, s 283 f
 • Personhistorisk Tidskrift 1958-59, dito, s 284
 • Lunds stifts herdaminne. Ser. II:7, dito, s 322–325

Redaktionell notis: Pristävlan, SoH nr 3/1959, s 314

Publiceringslista 1940-talet

1942

Enkätsvar om filmen Doktor Glas, AB 1942 1/12

1946

Om den tilltagande ohederligheten, UNT 1946 6/11, s 10

Frågor (nr 102), Medlemsblad 41 för Genealogiska Föreningen, s 20

Forskningar, Medlemsblad 42 för Genealogiska Föreningen, s 27

1947

Hejderidare (sign. ”Peter”), SvD 1947 17/6, s 10 (Svar: Hejderidaregåtan löst, SvD 1947 18/6, s 10)

Frågor (nr 118), Medlemsblad 44 för Genealogiska Föreningen, s 24 (delfråga c besvarad i Medlemsblad 46, 1948, av Axel Mollstadius)

1948

Senaste skottenytt, SvD 1948 2/7, s 6 (i anledning av ett kåseri på marginalsidan dagen innan ”Skotsk blandning” av sign Radix, vari återgetts professor Gösta Bodmans felaktiga påstående i Tekniska museets årsbok Dædalus, att släkterna Ihre och Kurck skulle ha skotskt ursprung)

1949

Pristävlan. Medlemsblad 49 för Genealogiska Föreningen, s 13

Forskare (nr 111) i Svensk släktforskareförteckning 1948-49, Släkthistorisk Tidskrift nr 1, mars 1949, s 8