Kategoriarkiv: År 1994

Publiceringslista 1994

Ätten Bohm kluven, SoH nr 1/1994, s 1–9

En uggla på vift, Släkthistoriskt Forum nr 2/1994, s 14

Sophie von Knorring. Författarinnan som alla hört talas om men ingen har läst. Släktnytt med Knorr nr 6, april 1994, s 2 f. Följdskrift: Sophie von Knorring – visst är hon läsvärd. Av Karin Mörck, Släktnytt med Knorr nr 7, april 1995, s 4 f

Selma Carolina /von Knorrings/ hågkomster, dito, s 4

Hårsfjärdenolyckan 1941 – modig sjukvårdare belönad, dito, s 4 f

Släktgårdsbesök i Estland, dito, s 5 f

Dalregementets Personhistoria, del II 1700–1799. Tillägg och ändringar. Separat, utgivet anonymt (av översten Ruben Schultz). Innehållet till 90 % av Pontus Möller men med alla källhänvisningar omsorgsfullt borttagna, 19 s.

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1993, SoH nr 2/1994, s 105
 • EÄ VI: 82 (Påfvenfelt) m fl, dito, s 105
 • EÄ VII:768 m fl: Peder Gudmundsson Strömbergs barn i första giftet,
 • SoH 3-4/1994, s 226–228
 • J A Almquist, Frälsegodsen… Småland 3. Säterier (ang. ägarelängden för Hycklinge säteri i Döderhults sn), dito, s 228 f
 • F Rudelius, Kalmar regementes personhistoria (ang. släkten Ogilvie), dito, s 229 f
 • EÄ II:545 (adl. ätten Ekfelt), dito, s 230
 • Svenska Ättartal 13, 1905, ang Gillis Fosti, dito, s 231

Recensioner:

 • Rikskansliet i Sverige 1560–1592. Av Ivan Svalenius, SoH nr 1/1944, s 59 f
 • Kungl. Norrlands artilleriregemente 1883–1993. SoH nr 2/1994, s 108 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 138, dito, s 110 f
 • Skurkar och vanligt folk. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1993, dito, s 112–114
 • Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar. Av Johan von Sydow, dito, s 114–116
 • Himla många kungar. Nordiska Museets och Skansens årsbok. Fataburen 1993, dito, s 116 f
 • Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994, SoH nr 3-4/1994, s 234–236
 • Släkten Fogelin från Hasta och Solö i Fogdö socken i Strängnäs stift. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 236 f
 • Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia. Av Torsten Burgman, dito, s 237–239
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 140, dito, s 239 f
 • Vem är det. Svensk biografisk handbok 1995, dito s 240 f

Publiceringslista 1993

Olyckliga kvinnor, Släkthistoriskt Forum nr 1/1993, s 8 f

Kuriosa, dito, s 11

En olycklig man eller Gulag i Stockholm 1730-31, dito nr 2/1993, s 12

Knorring-minnen. Spår av Knorringar i Stockholm och annorstädes, Släktnytt med Knorr nr 5, maj 1993, s 2

”Knorringar” som betalningsmedel, dito, s 3

Knorringars deltagande i dansk-tyska krigen 1848-50 och 1864, dito, s 3

Musik med Knorr(ingar). Om riksspelmän m m, dito, s 3 f

Släktforskning i USA. Emigrant med rötter i Leksand. Välkommen i vår krets, Edward I Knorring, dito, s 4

Det stora bedrägeriet. Genealogiska Knorring-problem, dito s 4 f

Olyckliga kvinnoöden, dito, s 5 f

Norra (Kaltenborn), dito, s 6

Fråga (ang. Frantz Hindrick Frantzon von Knorring) i Genos nr 2/1993, s 86

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1991: Möllerson & Co, SoH nr 2/1993, s 358
 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 3-4/1993, s 478–491

Recensioner:

 • Bernadotteättlingar. Av Ted Rosvall, SoH nr 1/1993, s 296–298
 • Laxarby socken, dito, s 298 f
 • Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1992, dito, s 299–302. (Omtryckt i Alingsås Släktforskare nr 1/1994, s 17 f)
 • Släkten… 1. Utg. av Sveriges Släktforskarförbund, dito, s 302 f
 • Vem är det 1993, dito, s 303 f
 • En by i Östergötland under 500 år. Slycke by 1430–1930. Av Hans Slycke, SoH nr 2/1993, s 372 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 136, dito, s 373 f
 • Arte et Marte 1993, SoH nr 3-4/1993, s 494 f
 • Björkmaniana 1 och 2, dito, s 495–497
 • Släkten Derkert och dess anor. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 497 f
 • Norrlandsträngen. Fredrikshov – Remsle mo 1893–1993, dito, s 499 f
 • AIHS 1818–1992. Minnesskrift, dito, s 500 f
 • Svenskt Biografiskt Lexion, häfte 137, dito, s 501
 • Eduard Warrens. Av C I Wahren, dito, s 503–505

Publiceringslista 1992

Släktboken – en presentation. Släktnytt med Knorr nr 4, april 1992, s 1

Dalregementets Personhistoria – historia om många Knorringar, dito, s 3 f

Knorringar i Österfärnebo, Koverstabladet nr 10, 1992, s 27 f

Recensioner:

 • Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1991. SoH nr 1/1992, s 45 f
 • Jennings. Av Jonas Norrby, dito, s 46–48
 • Lunds stifts herdaminne. Serie II: 14. De obefordrade prästerna. Av Barbro Edlund, dito, s 48–50
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 134, dito, s 50 f
 • Herdaminne för Ingermanland, I, dito s 51 f
 • Bratt från Brattfors. En släktkrönika. Av Christian Bratt, SoH nr 2/1992, s 109 f
 • Släkten Rehnberg från Söderköping. Av Bertil Rehnberg, dito s 111 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 135, dito, s 112 f
 • Ryfors bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren. Av Robert Sager, dito, s 113–115
 • Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr–Hèrnod.
 • En släktkrönika. Av Ingeborg Dyhr Sylvin och Eva Hèrnod. SoH nr 3-4/1992, s 237–239
 • Notiser till släkthistorien. Svenska von Platen-föreningens skriftserie nr 1. Utgivare: Magnus von Platen, dito, s 239 f
 • Karlberg. Slott och skola. Utg. av Krigsskolan Karlbergs historiekommitté, dito, s 240 f
 • Sukuhakemisto – Släktregister – Family Index, dito, s 241

Publiceringslista 1991

Ätten Winstrups sista suck, SoH nr 1/1991, s 258–260

Möllerson & Co, SoH nr 3-4/1991, s 391–396

Knorringar i Österfärnebo, Släktnytt med Knorr nr 3, Mars 1991, s 2

”Tokiga Knorring” – ett Stockholmsoriginal på 1800-talet, dito, s 3

Two Swedish Nobility Queries, SAG, Vol. XI, No. 3, Sept. 1991, s 218

Medverkat i Dick Wase, Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow (ang. ätten Schildt), SoH nr 1/1991, s 266 ff

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Kalmar stifts herdaminne, 5. Supplement, dito, s 300
 • EÄ VIII: 283. Adliga ätten Tigerschiöld, nr 1087, tab. 1, dito, s 300
 • Personregister till KFÅ 1910–1964, dito, s 301
 • Äldre svenska frälsesläkter I:2, s 130. Djäkn, Lydekasönernas ätt.
 • SoH nr 2/1991, s 358

Fråga nr 1503 (ang. Lokrantz, Möller, Sandel och Ekebom), SoH nr 2/1991, s 376 f

Svar på fråga nr 999 ang. Alexander Hindrich Möller, SoH nr 3-4/1991, s 494

Recensioner:

 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 1/1991, s 310–312
 • Svenska Normallyceum i Helsingfors, III–IV, dito, s 312
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 126, dito, s 313
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 131, dito, s 313 f
 • Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar, 1630-talet–1990, SoH nr 2/1991, s 365–367
 • Gamla Steneby, dito, s 367 f
 • Föllingsö. En karolinergård med anor. Av Carl Adelsköld, dito s 368 f
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XV. 1626, dito, s 369–371
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 132 och 133, dito, s 371 f
 • Ätten von Platen under 1900-talet, dito, s 372–374
 • Vallonsläkter under 1600-talet. Av Kjell Lindblom. Del II, SoH nr 3-4/1991, s 468 f

Publiceringslista 1990

Cohorn – en svensk medeltidsätt som aldrig existerat, SoH nr 3-4/1990, s 147–149

Ett kungabarn? Släkthistoriskt Forum nr 2/1990, s 6 f

Otto Wilhelm /von Knorrings/ födelseår – delade meningar. Släktnytt med Knorr, Mars 1990, s 6

”Lost” von Knorrings in America, SAG, Vol. X, No 3, September 1990, s 148 f

Nekrolog:

 • Erich von Ungern-Sternberg, SoH nr 2/1989 (tr. 1990), s 143 f

Recensioner:

 • Vallonsläkter under 1600-talet, I, av Kjell Lindblom, dito, s 139 f
 • Stadsbor i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1989, dito, s 141 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 129 och 130, SoH nr 3-4/1989 (tr. 1990), s 180

Fråga nr 1476 ang. Sveriges Släktregister: Österfärnebo, SoH nr 2/1990, s 122

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (personregister till KFÅ 1910–1964 och SoH nr 3-4/1988, s 204), SoH nr 3–4/1990, s 222 f

Recensioner:

 • Elisabeth Carlsdåtter, av Lars Henning, dito, s 226 f
 • Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm, dito, s 227 f
 • Inte bara kyrkböcker. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990, dito, s 229 f
 • Alfabetiskt register till Kalmar läroverks matrikel 1655–1821, dito, s 230 f

Publiceringslista 1980-talet

1980

Nekrologer: Hilmer Ekbom, G P 1980 12/4, s 23, Sv D 1980 12/4, s 17, SDS 1980 12/4, s 8, SST 1980 17/4, s 12

Liljencrantz (Liljencrants), släkt, Svenskt Biografiskt Lexikon XIII, 1980, s 23–26 (tillsammans med Hans Gillingstam)

Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, dito, s 32–34

Liljencrantz, Johan, dito, s 34–37

Ekbom från Söne, släkten, Svenska Släktkalendern 1980, s 160–165

Magnus, släkten, dito, s 274 f

Örndahl I, släkten, dito, s 431 f

Örndahl II, släkten, dito, s 433

Recension: C L Grill, Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, PHT 1979 (tr. 1980), s 187 f

1981

Recension: Hamiltonska slott och gårdar i Sverige, SoH nr 1/1981, s 293 f

1982

Newfound Noblemen, Genealogica & Heraldica, Copenhagen 1980 (tr. 1982), s 159–165

Riddarhuset i tiden. Modern adelsgenealogisk forskning. Släkthistoriskt Forum nr 4/1982, s 1–4

Ingressen till släkten Lokrantz, Svenska Släktkalendern 1982, s 261

Möller från Revinge, släkten, dito, s 274–278

Ossbahr, släkten, dito s 300 f

Nekrologer:

 • Anders Norrman, SvD 1982 7/5
 • Otto Adelborg, SvD 1982 18/9

Enkätsvar från redaktören för Sveriges Ridderskap och Adels Kalender, SoH nr 2/1982, s 99

1983

Från Zielfelt till Furtenbach. Genealogiska Föreningen 1933–1983. Jubileumsskrift (Skrifter utgivna av G F nr 13), s 71–76

Vandring bland vapensköldar, Arte et Marte 1983, s 6 f

Recension: Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar, SoH nr 2/1983, s 415

Nekrolog: Wilhelm Tham, SoH nr 3-4/1983, s 511 f

1984

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (ang. Schürer von Waldheim), SoH nr 2/1984, s 123

Recensioner:

 • Hans H Worsøe, Slægtshistorie i Sønderjylland – en Vejledning,
 • Åbenrå 1983, dito, s 130
 • Åke Thott, Ätten Thott under medeltiden, Arte et Marte 1984, s 24

1985

The Swedish Nobility. Family History, Vol. 13, No. 102, New Series No. 78, Canterbury, January 1985, s 279–292

Material till släkterna Mörners historia. Utgiven av Mörnerska släktföreningen genom Magnus Mörner. Genealogisk översikt, s 61–210. Recension av Hans Gillingstam i PHT 1987, s 171–174, och av Nils af Malmborg i SoH nr 1/1986, s 48 f.

Recensioner:

 • Walther Ludwig, Die Kröll von Grimmenstein oder die Auflösung
 • Genealogischer Fiktionen, SoH nr 2/1985, s 341 f
 • Nyutkommen litteratur (OAK 1985, Mörners historia /se ovan/,
 • Carl Reuterswärd, En västgöta ryttare), Arte et Marte 1985, s 7

1986

Genealogical relations between Sweden and South Africa. Genealogica & Heraldica, Helsinki 1984 (tr. 1986), s 184–190

Adelskalenderns historia. Arte et Marte 1986, s 4 f

Nekrologer:

 • Torsten G. Aminoff, SoH nr 2/1968, s 111 f
 • Märta Liljencrants. Svenska adelns äldsta medlem. SvD 30/9 1986, s 18

1987

Hade Lippierna Ulv-härstamning? SoH nr 3-4/1987, s 455 f

Svar på fråga av Sven af Geijerstam i SoH 1986:1 om Avén och Lundius. SoH nr 1/1987, s 318

Kompletteringar och rättelser till Elgenstierna ang. ätten Ahlefeldt. SoH nr 3-4/1987, s 457

Corrected Ancestor Table. SAG. Vol. VII, No 3. September 1987, s 138

Genealogical Queries from the Swedish House of Nobles, SAG. Vol. VII, No 4. December 1987, s 168–172

Recension: Släkten Trägårdh från Köpenhamn, SoH nr 2/1987, s 367 f

1988

Några av mina skånska förfäder, Släkttavlan nr 9, Juni 1988, s 16 f

Nekrolog: Erik Hård af Segerstad, SoH nr 1/1988, s 44 f

Recension: Gentes Finlandiæ VI och VII, Arte et Marte 1988, s 27

1989

Stenbock, äldre ätten, Äldre svenska frälsesläkter I:3, s 255–258

Ulv, ätten, dito (tillsammans med Hans Gillingstam), dito, s 296–310

Ortregister, dito, s 377–419

Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria. Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam, s 227–235

Medarbetat (s 11–22) i The House of von Kohler. A Family History 1300–1989, Compiled by Arvid Axel Kohler and Kitty Lee (Kohler) Cosentine

Recensioner:

 • Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638–1655. Av Alf Åberg. SoH nr 3–4/1988 (tr. 1989), s 191–193
 • Hildebrands ättlingar. Av Peter Heimbürger. Dito, s 195 f
 • Medeltid. Läckö slott 1988. Dito, s 196
 • Släktkrönika utgående från Peter Davidsson-Lagerqvist, Labbarp 1796–1867, Dito, s 199
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 127. Dito, s 201
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 128. Dito, s 202
 • Gentes Finlandiæ VI och VII. Dito, s 203 f (texten stympad, se rättelse i SoH nr 3-4/1990, s 223)
 • Båtsmän, ryttare och soldater. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988, SoH nr 1/1989, s 50–52
 • Personregister till Jämten och Fornvännen, dito, s 48

Svar på Elsa Olssons fråga i Skåne Genealogen nr 1/1989 (s 35), dito nr 2, s 22

Publiceringslista 1970-talet

1970

Svar på frågor (En frågeafton). SoH nr 1/1970, s 49, 52, 53

Recension: Antavla för Carl Viking (Anderson) Glambeck, dito, s 61 f

1971

Svensk släktforskarförteckning 1970 (Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen No 8), 140 s

Hur jag fann mina skånska förfäder, SoH nr 1/1971, s 243–252

Pontus Möller 50 år, SST nr 35 1971 26/8, s 6

Recensioner:

 • Kalender över Ointroducerad Adels förening 1970, SoH nr 3/1971, s 484 f
 • Fortifikationens historia VI:3, dito, s 486
 • Lovisa Maria Hjelms ättlingar 1772–1971, dito, s 486 f
 • Skandinavisk Vapenrulla, band 1, dito, s 487

1972

Riddarhusets genealogiska avdelning och dess verksamhet. Arte et Marte, årg. 26, 1972, s 15–17

Riksgrevar och riksfriherrar, Brevlådan, Sv D 1972 26/9

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, 1 (om Retzius, Wijkman och Hircinius Bock), SoH nr 2-3/1972, s 148 f

Recensioner:

 • Uppsala universitets matrikel 1595–1817. Register, dito, s 149 f
 • Fortifikationens historia VI:3 (forts.), dito, s 150
 • Västsvensk genealogi och personhistoria, dito, s 155 f

1973

Kongressrapport (från 11:e internationella kongressen för genealogi och heraldik i Liège), SoH nr 1/1973, s 193 f

Svar på fråga nr 447 ang. Ivan Jäderlunds alster, dito, s 225 f

Recension: En bok om Lyckås (Olof Thulin: Adelsfolk, statare och kritter), PHT 1970 (tr. 1973), s 234 f

1974

Rättelseblad till Genealogiska Föreningens medlemmar 1 januari 1974 (separat tryck)

Fel baron, Brevlådan, SvD 1974 17/3

Medverkat i Annette Kullenberg: Överklassen i Sverige, kapitlet Att tillverka en adelskalender, s 204–215

Recensioner:

 • Arte et Marte 1972 och 1973, SoH nr 1/1974, s 105
 • Den svenska adelskalendern kompletteras från Söderhavet, dito, s 105
 • Gentes Finlandiæ II, dito, s 105 f
 • Fortifikationens historia VI:3 (forts.), dito, s 106 f

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten, 1 (Gustav von Möllern), SoH nr 2/1974, s 173

1975

Vällingesläkten, SoH nr 3/1974 (tr. 1975), s 216–227

Nekrolog: Leif Ljungberg, dito, s 239

Fråga nr 499 (om Lars Fredrik Möller), dito, s 249

Författat två stumpar i GF-aktuellt nr 3 (1975 26/1)

Recensioner:

 • The Macleans of Sweden, PHT 1971-72 (tr. 1975), s 170 f
 • Halländsk regementshistoria, PHT 1974 (tr. 1975), s 142 f

Nekrolog: Pehr-Henrik Wikander, SvD 1975 2/11

1976

Knorring (von Knorring), släkt. Svenskt Biografiskt Lexikon, bd XXI, häfte 103, s 370–373

von Knorring, Jöran Johan, dito, s 373–375

von Knorring, Carl Fredrik, dito, s 375–377

von Knorring, Eric Oscar, dito, s 380–382

Riddarhusets samlingar. Arte et Marte 1976, s 7–12

Nekrologer:

 • Börje Furtenbach, DN 1976 24/6; Sv D 3/7
 • Lennart Zielfelt, Sv D 1976 31/7; Norrköpings Tidningar 2/8

Gamla Lyckorna-bilder, SvD 1976 19/11

1977

Nekrologer:

 • Börje Furtenbach, SoH nr 3/1976 (tr. 1977), s 200–202
 • Lennart Zielfelt, dito, s 203–205

Lennart Zielfelts bibliografi, dito, s 206–208

Recensioner:

 • Ätterna Lagerbergs nyare stamtavlor, dito, s 209
 • De kungl. svenska riddarordnarna 1975, dito, s 209
 • Gentes Finlandiæ III, PHT nr 4/1976 (tr. 1977), s 89 f; på tyska i Adler, 11. Band, Heft 3, Juli/Sept. 1977, S. 94

1978

Nekrologer:

 • Jan Eric Almquist, SoH nr 3/1977 (tr. 1978), s 389–391
 • Erik Hellerström, dito, s 394–397

Jan Eric Almquists bidrag i SoH 1953–1975. Förtecknade, dito, s 392 f

Erik Hellerströms tryckta skrifter. Bibliografi sammanställd, dito, s 398

Ingressen till Prawitz (yngre släkten), Svenska släktkalendern 1978, s 325

Recensioner:

 • Gardeshistoria, PHT 1977, s 86 f
 • Brevväxlingen mellan Johan Cristopher Löfvenberg och Hilda Eufrosyne Lindström-Löfvenberg åren 1864–1898, SoH nr 1-2/1978, s 115

Fråga nr 588 ang. Jonas Beckman, dito, s 122 (besv. av Barbro Edlund i SoH nr 1-2/1979, s 287)

Medverkat (med en nyupptäckt släktgren) i Släkten Aminoff, Ekenäs 1978 (jfr B Broomé i PHT 1979, s 166)

Medverkat i Brenda Hedstrom Williams och Mitchell Warren Hedstrom, Eric Jonsson Hedstrom. His ancestors, emigration and descendants 1470–1977, 1978, s 29–49. PM:s porträtt och biografi på s XI (jfr bild på s 55).

1979

Nekrologer: Gottfrid Hintze, Sv D 1979 26/1; SoH nr 3/1979, s 358

Magnus Collmar, SoH nr 3/1979, s 368

The Swedish Nobility (sammandrag av föredrag i London 1976), 1979

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Vällingesläkten, SoH nr 1-2/1979, s 281
 • SBL, h 106 (ang. Lars Jönsson Lælius´ maka Vendela Berendsdotter Hafwerstads härkomst), SoH nr 3/1979, s 350 f

Fråga nr 628 ang. de Bruijn, SoH nr 1-2/1979, s 285

Recensioner:

 • Svenska normallyceum i Helsingfors 1864–1974, SoH nr 1-2/1979, s 279 f
 • Strängnäs stifts herdaminne. Del I. Medeltiden. SoH nr 3/1979, s 367 f