Etikettarkiv: Publiceringslistor

Publiceringslista 1998

Släkten Sasse. Släktforskarnas Årsbok ´98, s 47–56

Den sista Strålen har släckts… Utgången adlig ätt – Stråle af Ekna, nr 87 Släkthistoriskt Forum nr 3/1998, s 9

En kortlivad adlig ätt. Adliga ätten Möllerstierna, nr 1549, i ny belysning. Släkthistoriskt Forum nr 4/1998, s 4 f

Om hovbarberaren Baltzar Salinus (1587–1660), dito, s 9

Serendipity i Skåne redan år 1954. Släkthistoriskt Forum nr 5/1998, s 9

Herrarna till Borg och Lundby. Casper Fredric Knorring och hans familj. SoH nr 2/1998, s 86–89

Ytterligare Knorringproblem. SoH nr 3-4/1998, s 213 f

Rättelse (till Christopher von Warnstedts recension i Genos nr 4/1997 av Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661). Genos nr 1/1998, s 35

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Dalregementets Personhistoria IV. SoH nr 1/1998, s 56 f
 • Släktforskarnas Årsbok ´95, dito, s 57
 • Släktforskarnas Årsbok ´96, dito, s 57
 • Släktforskarnas Årsbok ´97, dito, s 58
 • Möllerson & Co, dito, s 58
 • Stockholms nations studenter i Uppsala 1649-1800. Del II 1701–1750, dito, s 58-60

Recensioner:

 • Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Del II 1701–1750. Av Gösta Thimon, dito, s 61 f
 • Fjellstedtska skolans studenter. Biografisk matrikel, utg. av Arne Palmqvist och Sara Smedh, dito, s 62 f
 • Syskonen Lindahl. En släktberättelse från några socknar i Värmland och från USA och Canada. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 63 f
 • Familjen Olsson från Julita socken i Södermanland. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 64 f
 • Ätten Breitholtz från hansatid till stormaktstid. Av Anders Breitholtz. Arte et Marte 1998, s 24. Även i SoH nr 2/1998, s 129 f
 • Bondeminnen från Odensala. Av Odensalagruppen, dito, s 130 f
 • Riksarkivets beståndsöversikt. Del 2 (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 8), dito, s 131 f
 • Dalregementets Personhistoria. Supplement med samlat namnregister, dito, s 132-134
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 146, dito, s 134-136
 • Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539–1650. Av Ulf Lundström. SoH nr 3- 4/1998, s 216
 • Hultins på Kallernäs. Av Nils Sjöström, dito, s 216 f
 • Krigsarkivet. Beståndsöversikt. Del 8. Enskilda arkiv, dito, s 218 f
 • Ättlingar till kontraktsprosten i Blekinge och teologie hedersdoktorn Olof Hammar och hans hustru Eliana, f. Billberg, dito, s 219
 • Kretsen kring Nadine. Av Herdis Modeen, dito, s 219 f

Medverkat i Svenska antavlor 7, utg av Sveriges Släktforskarförbund, 1998, med anorna för K C Holmberg, född von Knorring (1764-1809), s 293 ff

Publiceringslista 1997

Släkten Berchelt (Bercholdt), Släktforskarnas årsbok 1997, s 69–79

Möllerson & Co – besynnerliga fenomen i vår namnflora, SoH nr 1/1997, s 211–213

Österfärnebo-(Torsåkers-)grenen av ointroducerade ätten von Knorring, SoH nr 2/1997, s 276–285

Jacob Grundels olovliga kärlekshandel. Släkthistoriskt Forum nr 3/1997, s 5

Makaber dödsnotis ur Dalby död- och begravningsbok. SkåneGenealogen 1997:1

Vad dog kapten Axel Kuylenstierna på Fiholm egentligen av? Ett drama ur vardagslivet för 156 år sedan, SoH nr 3-4/1997, s 419-422

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH 1996:3, s 148. Släkten Punkt från Gera. Dito, s 464
 • SoH 1997:1, s 211-213. Möllerson & Co. Dito, s 465

Recensioner:

 • Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Av Rune Kjellander, SoH nr 1/1997, s 236
 • Björkmaniana 3, 1996. Utg. av Släktföreningen Björkman (Bjerka-Skramstad), dito, s 236 f
 • Släktföreningen Lovisa Maria Hjelms ättlingar. Supplement 1972–1996, dito, s 237
 • Ättlingar av prosten i Hova Per Olof Carlander och hans hustru Immanuella, f. Schönherr, dito, s 237 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 144, dito, s 238 f
 • Roos af Hjelmsäter. A Swedish Noble Family with Allied Families and Emigrants. By Lillie Rollins Crawford and Robert Junious Crawford, dito, s 239 f
 • Christian Fredrik von Sydows ättlingar. En sammanställning av Johan von Sydow, SoH nr 2/1997, s 344 f
 • Sandsjöboken. Södra Sandsjö Hembygdsförenings Årsbok 1995-96, dito, s 345
 • Petrus Steuchius samlade ättlingar inför 350-årsminnet av hans tillträde som Härnösands stifts förste superintendent. Av Ulla-Britt Wallgren. SoH nr 3-4/1997, s 466
 • 24 Famous Swedish Americans and Their Ancestors, dito, s 467
 • Patron på Österby bruk. Friherre Pehr Adolph Tamm. Av Jan-Åke Holmbring, dito, s 468 f
 • Hemikring. En historisk rimkrönika om Östergötland. Av Hans Slycke, dito, s 469 f
 • Swedish Passenger Arrivals in The United States 1820–1850. By Nils William Olsson and Erik Wikén, dito, s 470
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 145, dito, s 471
 • Öndalssläkten. Odelberg–Odelmark m fl. Av Ulf Trysdal, dito, s 471 f

Ingresserna till 22 ätter på bokstaven F i Sveriges Ridderskap och Adels Kalender 1998

Publiceringslista 1996

I Sverige ointroducerade grenar av ätten von Knorring. Kompendium. Utgivet av Svenska Släktföreningen von Knorring, 82 + 8 s. Anmälan av Elisabeth Thorsell i Släkthistoriskt Forum nr 2/1997, s 29 f, och av Lars G Biörkman i Släkt och Hävd nr 3-4/1997, s 474 f

Jonas Sundel. Rikshistoriografen som gick upp i rök. Släktforskarnas årsbok 1996, s 287–298; Tillägg i Släktforskarnas årsbok 1997, s 80

Några uppgifter om släkten Boudry. Släkthistoriskt Forum nr 1/1996, s 1 f

En stor skämtare. Släktnytt med Knorr nr 8, april 1996, s 3

Vävare-anor. Släkthistoriskt Forum nr 2/1996, s 16

Två vävarsläkter från Alingsås (Punkt och Hornung). SoH nr 3/1996, s 148–157

Ättehög i Västergötland. AnRopet nr 5/1996, s 8

Ätten von Braunjohan. Släkthistoriskt Forum nr 5/1996, s 20 f

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 1/1994, Ätten Bohm kluven. SoH nr 1/1996, s 40 f
 • Anrep, Svenska Slägtboken, I, s 472 (Woltergahn), dito, s 41 f
 • Dalregementets Personhistoria I, s 457 (Lukas Pihl), dito, s 42
 • EÄ VII: 189 b (Silfverlåås), dito, s 42

Nekrolog: Nils af Malmborg, SoH nr 3/1996, s 177 f

Efterlysning (bröderna Söderberg), AnRopet nr 1/1996, s 13

Dito (fråga nr 912), Släkthistoriskt Forum nr 2/1996, s 33

Fråga nr 1781 (ang. Söderberg och Wetter), SoH nr 2/1996, s 123

Recensioner:

 • Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Av Johanna Aminoff- Winberg. Alingsås Släktforskare. Årg 8, nr 2, mars 1996, s 18. Även i Släktnytt med Knorr nr 10, maj 1998, s 7
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 142, SoH nr 1/1996, s 47 f
 • Godsägare Oscar Ekman på Bjärka-Säby. Människor, miljöer och tankar kring en stor svensk donator. Av Torbjörn Fogelberg, dito, s 49–51
 • Historien om Bishop Hill. Av Olov Isaksson m fl, dito, s 51–54
 • Arkiv hemma och ute. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 1995. SoH nr 2/1996, s 115 f
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Utg. av Stockholms stadsarkiv. Del XVI.1627, dito, s 116 f
 • Dalregementets Personhistoria IV. 1900–1949, dito, s 117 f
 • Arméns ledning från vasatid till nutid. Utg. av Högkvarteret/Arméledningen. dito, s 119
 • Sven Petter Werkström. Hans förfäder och ättlingar. Av Örjan Werkström, dito, s 119 f
 • För lagen, kungen och folket – Pro lege, rege et grege. Av Lars Wikström. Arte et Marte 1996, s 13, SoH nr 3/1996, s 171 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 143, dito, s 172
 • Det började i Sachsen. Några bidrag till ätterna Thams och Tamms historia. Av Claës Tamm, dito, s 172 f
 • Onsalasläkten Cullberg. Av Tor Cullberg, dito, s 173 f
 • Timmermansordens hospital. Ett 200-årsminne. Av Bengt Fredricsson, dito, s 175
 • Vallonättlingen 1996, dito, s 176

Publiceringslista 1995

Släkten Lemnius, Släktforskarnas årsbok 1995, s 215–224. (Rec. av Irma Ridbäck i Arkiv, samhälle och forskning nr 1 1996, s 115)

Lyckohjulet. Dahlström från Falkenberg och Mühlenbruch från Kalmar – två släktutredningar. SoH nr 2/1995, s 325–339

Selma Carolinas hågkomster (forts.), Släktnytt med Knorr nr 7, april 1995, s 4

Knorringar i Leksand, dito, s 5 f

En fegis – eller?, dito, s 7 f. Även i Genos nr 3/1995, s 130 f, i Släkthistoriskt Forum nr 3/1995, s 8, samt i Koverstabladet nr 14, 1996, s 34 f

Husesyn på Stensbo 1733. Framtagen av Pontus Möller. Utgiven av Svenska Släktföreningen von Knorring. Falun maj 1995, 5 s

Nekrolog: Hans Albers, SvD 1995 4/2

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Dalregementets Personhistoria I, SoH nr 1/1995, s 299 f
 • dito II, dito, s 300
 • dito III, dito, s 300–303
 • EÄ I och IX: Bratt af Höglunda, dito, s 303
 • EÄ VII: Schmiterlöw, s 304
 • EÄ VII: Steuch, s 304
 • EÄ, Carpelan och Lewenhaupt (om Charlotta Rehbinder och Georg Johan Tyrohl), SoH nr 3-4/1995, s 483–485
 • SoH nr 2/1995: Släkten Mühlenbruch från Kalmar, dito, s 485

Frågor på Marknaden i Sukutieto nr 3/1995, s 20

Recensioner:

 • Arkivskatter – Riksarkivet och släktforskaren. Omtryckt i Alingsås Släktforskare. Medlemsblad för Alingsås släktforskarförening. Årgång 7, Nr 3, Augusti 1995, s 18 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 139, SoH nr 1/1995, s 310 f
 • The Royal Bachelor´s Club 1769–1994. Jubileumsskrift, dito s 311–313
 • Människovärdet och makten. Om civiliseringsprocessen i Stockholm 1600–1850, dito, s 313–315
 • Sveriges Ridderskap och Adels Kalender 1995, dito, s 315–317
 • Dopnamn i Stockholm 1621–1810. Av Gudrun Utterström, SoH nr 2/1995, s 383–385
 • De svenska ätterna Hamilton. Av C H M John Hamilton, dito, s 385–388
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 141, dito, s 388
 • Rik eller fattig? Personforskning i arkivbestånd från Stockholms stad och län. Av Ulla Johanson. SoH nr 3-4/1995, s 500–502
 • För lagen, kungen och folket – Pro lege, rege et grege – Berättelsen om ätten Sparre från medeltiden till år 1600. Av Lars Wikström, dito, s 502–504

Publiceringslista 1994

Ätten Bohm kluven, SoH nr 1/1994, s 1–9

En uggla på vift, Släkthistoriskt Forum nr 2/1994, s 14

Sophie von Knorring. Författarinnan som alla hört talas om men ingen har läst. Släktnytt med Knorr nr 6, april 1994, s 2 f. Följdskrift: Sophie von Knorring – visst är hon läsvärd. Av Karin Mörck, Släktnytt med Knorr nr 7, april 1995, s 4 f

Selma Carolina /von Knorrings/ hågkomster, dito, s 4

Hårsfjärdenolyckan 1941 – modig sjukvårdare belönad, dito, s 4 f

Släktgårdsbesök i Estland, dito, s 5 f

Dalregementets Personhistoria, del II 1700–1799. Tillägg och ändringar. Separat, utgivet anonymt (av översten Ruben Schultz). Innehållet till 90 % av Pontus Möller men med alla källhänvisningar omsorgsfullt borttagna, 19 s.

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1993, SoH nr 2/1994, s 105
 • EÄ VI: 82 (Påfvenfelt) m fl, dito, s 105
 • EÄ VII:768 m fl: Peder Gudmundsson Strömbergs barn i första giftet,
 • SoH 3-4/1994, s 226–228
 • J A Almquist, Frälsegodsen… Småland 3. Säterier (ang. ägarelängden för Hycklinge säteri i Döderhults sn), dito, s 228 f
 • F Rudelius, Kalmar regementes personhistoria (ang. släkten Ogilvie), dito, s 229 f
 • EÄ II:545 (adl. ätten Ekfelt), dito, s 230
 • Svenska Ättartal 13, 1905, ang Gillis Fosti, dito, s 231

Recensioner:

 • Rikskansliet i Sverige 1560–1592. Av Ivan Svalenius, SoH nr 1/1944, s 59 f
 • Kungl. Norrlands artilleriregemente 1883–1993. SoH nr 2/1994, s 108 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 138, dito, s 110 f
 • Skurkar och vanligt folk. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1993, dito, s 112–114
 • Ulf och Kerstin Sparre och deras ättlingar. Av Johan von Sydow, dito, s 114–116
 • Himla många kungar. Nordiska Museets och Skansens årsbok. Fataburen 1993, dito, s 116 f
 • Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994, SoH nr 3-4/1994, s 234–236
 • Släkten Fogelin från Hasta och Solö i Fogdö socken i Strängnäs stift. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 236 f
 • Från svenska akademier till mexikanska slagfält. Ur familjen Cronhielms historia. Av Torsten Burgman, dito, s 237–239
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 140, dito, s 239 f
 • Vem är det. Svensk biografisk handbok 1995, dito s 240 f

Publiceringslista 1993

Olyckliga kvinnor, Släkthistoriskt Forum nr 1/1993, s 8 f

Kuriosa, dito, s 11

En olycklig man eller Gulag i Stockholm 1730-31, dito nr 2/1993, s 12

Knorring-minnen. Spår av Knorringar i Stockholm och annorstädes, Släktnytt med Knorr nr 5, maj 1993, s 2

”Knorringar” som betalningsmedel, dito, s 3

Knorringars deltagande i dansk-tyska krigen 1848-50 och 1864, dito, s 3

Musik med Knorr(ingar). Om riksspelmän m m, dito, s 3 f

Släktforskning i USA. Emigrant med rötter i Leksand. Välkommen i vår krets, Edward I Knorring, dito, s 4

Det stora bedrägeriet. Genealogiska Knorring-problem, dito s 4 f

Olyckliga kvinnoöden, dito, s 5 f

Norra (Kaltenborn), dito, s 6

Fråga (ang. Frantz Hindrick Frantzon von Knorring) i Genos nr 2/1993, s 86

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • SoH nr 3-4/1991: Möllerson & Co, SoH nr 2/1993, s 358
 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 3-4/1993, s 478–491

Recensioner:

 • Bernadotteättlingar. Av Ted Rosvall, SoH nr 1/1993, s 296–298
 • Laxarby socken, dito, s 298 f
 • Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1992, dito, s 299–302. (Omtryckt i Alingsås Släktforskare nr 1/1994, s 17 f)
 • Släkten… 1. Utg. av Sveriges Släktforskarförbund, dito, s 302 f
 • Vem är det 1993, dito, s 303 f
 • En by i Östergötland under 500 år. Slycke by 1430–1930. Av Hans Slycke, SoH nr 2/1993, s 372 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 136, dito, s 373 f
 • Arte et Marte 1993, SoH nr 3-4/1993, s 494 f
 • Björkmaniana 1 och 2, dito, s 495–497
 • Släkten Derkert och dess anor. Av Hans Schmiterlöw, dito, s 497 f
 • Norrlandsträngen. Fredrikshov – Remsle mo 1893–1993, dito, s 499 f
 • AIHS 1818–1992. Minnesskrift, dito, s 500 f
 • Svenskt Biografiskt Lexion, häfte 137, dito, s 501
 • Eduard Warrens. Av C I Wahren, dito, s 503–505

Publiceringslista 1992

Släktboken – en presentation. Släktnytt med Knorr nr 4, april 1992, s 1

Dalregementets Personhistoria – historia om många Knorringar, dito, s 3 f

Knorringar i Österfärnebo, Koverstabladet nr 10, 1992, s 27 f

Recensioner:

 • Bland bergsmän och bruksfolk. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1991. SoH nr 1/1992, s 45 f
 • Jennings. Av Jonas Norrby, dito, s 46–48
 • Lunds stifts herdaminne. Serie II: 14. De obefordrade prästerna. Av Barbro Edlund, dito, s 48–50
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 134, dito, s 50 f
 • Herdaminne för Ingermanland, I, dito s 51 f
 • Bratt från Brattfors. En släktkrönika. Av Christian Bratt, SoH nr 2/1992, s 109 f
 • Släkten Rehnberg från Söderköping. Av Bertil Rehnberg, dito s 111 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 135, dito, s 112 f
 • Ryfors bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren. Av Robert Sager, dito, s 113–115
 • Gamble Leutinanten och hans släkt. 400 år med släkten Dyhr–Hèrnod.
 • En släktkrönika. Av Ingeborg Dyhr Sylvin och Eva Hèrnod. SoH nr 3-4/1992, s 237–239
 • Notiser till släkthistorien. Svenska von Platen-föreningens skriftserie nr 1. Utgivare: Magnus von Platen, dito, s 239 f
 • Karlberg. Slott och skola. Utg. av Krigsskolan Karlbergs historiekommitté, dito, s 240 f
 • Sukuhakemisto – Släktregister – Family Index, dito, s 241

Publiceringslista 1991

Ätten Winstrups sista suck, SoH nr 1/1991, s 258–260

Möllerson & Co, SoH nr 3-4/1991, s 391–396

Knorringar i Österfärnebo, Släktnytt med Knorr nr 3, Mars 1991, s 2

”Tokiga Knorring” – ett Stockholmsoriginal på 1800-talet, dito, s 3

Two Swedish Nobility Queries, SAG, Vol. XI, No. 3, Sept. 1991, s 218

Medverkat i Dick Wase, Carl Fredrik Hiertstedts möderne samt ätterna Schildt och Zelow (ang. ätten Schildt), SoH nr 1/1991, s 266 ff

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten:

 • Kalmar stifts herdaminne, 5. Supplement, dito, s 300
 • EÄ VIII: 283. Adliga ätten Tigerschiöld, nr 1087, tab. 1, dito, s 300
 • Personregister till KFÅ 1910–1964, dito, s 301
 • Äldre svenska frälsesläkter I:2, s 130. Djäkn, Lydekasönernas ätt.
 • SoH nr 2/1991, s 358

Fråga nr 1503 (ang. Lokrantz, Möller, Sandel och Ekebom), SoH nr 2/1991, s 376 f

Svar på fråga nr 999 ang. Alexander Hindrich Möller, SoH nr 3-4/1991, s 494

Recensioner:

 • Dalregementets Personhistoria II, SoH nr 1/1991, s 310–312
 • Svenska Normallyceum i Helsingfors, III–IV, dito, s 312
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 126, dito, s 313
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 131, dito, s 313 f
 • Adliga ätten nr 1594 von Heijne med ingifta grenar, 1630-talet–1990, SoH nr 2/1991, s 365–367
 • Gamla Steneby, dito, s 367 f
 • Föllingsö. En karolinergård med anor. Av Carl Adelsköld, dito s 368 f
 • Stockholms tänkeböcker från år 1592. Del XV. 1626, dito, s 369–371
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 132 och 133, dito, s 371 f
 • Ätten von Platen under 1900-talet, dito, s 372–374
 • Vallonsläkter under 1600-talet. Av Kjell Lindblom. Del II, SoH nr 3-4/1991, s 468 f

Publiceringslista 1990

Cohorn – en svensk medeltidsätt som aldrig existerat, SoH nr 3-4/1990, s 147–149

Ett kungabarn? Släkthistoriskt Forum nr 2/1990, s 6 f

Otto Wilhelm /von Knorrings/ födelseår – delade meningar. Släktnytt med Knorr, Mars 1990, s 6

”Lost” von Knorrings in America, SAG, Vol. X, No 3, September 1990, s 148 f

Nekrolog:

 • Erich von Ungern-Sternberg, SoH nr 2/1989 (tr. 1990), s 143 f

Recensioner:

 • Vallonsläkter under 1600-talet, I, av Kjell Lindblom, dito, s 139 f
 • Stadsbor i gångna tider. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1989, dito, s 141 f
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 129 och 130, SoH nr 3-4/1989 (tr. 1990), s 180

Fråga nr 1476 ang. Sveriges Släktregister: Österfärnebo, SoH nr 2/1990, s 122

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (personregister till KFÅ 1910–1964 och SoH nr 3-4/1988, s 204), SoH nr 3–4/1990, s 222 f

Recensioner:

 • Elisabeth Carlsdåtter, av Lars Henning, dito, s 226 f
 • Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm, dito, s 227 f
 • Inte bara kyrkböcker. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1990, dito, s 229 f
 • Alfabetiskt register till Kalmar läroverks matrikel 1655–1821, dito, s 230 f

Publiceringslista 1980-talet

1980

Nekrologer: Hilmer Ekbom, G P 1980 12/4, s 23, Sv D 1980 12/4, s 17, SDS 1980 12/4, s 8, SST 1980 17/4, s 12

Liljencrantz (Liljencrants), släkt, Svenskt Biografiskt Lexikon XIII, 1980, s 23–26 (tillsammans med Hans Gillingstam)

Liljencrants, Gustaf (Gösta) Fredrik, dito, s 32–34

Liljencrantz, Johan, dito, s 34–37

Ekbom från Söne, släkten, Svenska Släktkalendern 1980, s 160–165

Magnus, släkten, dito, s 274 f

Örndahl I, släkten, dito, s 431 f

Örndahl II, släkten, dito, s 433

Recension: C L Grill, Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket, PHT 1979 (tr. 1980), s 187 f

1981

Recension: Hamiltonska slott och gårdar i Sverige, SoH nr 1/1981, s 293 f

1982

Newfound Noblemen, Genealogica & Heraldica, Copenhagen 1980 (tr. 1982), s 159–165

Riddarhuset i tiden. Modern adelsgenealogisk forskning. Släkthistoriskt Forum nr 4/1982, s 1–4

Ingressen till släkten Lokrantz, Svenska Släktkalendern 1982, s 261

Möller från Revinge, släkten, dito, s 274–278

Ossbahr, släkten, dito s 300 f

Nekrologer:

 • Anders Norrman, SvD 1982 7/5
 • Otto Adelborg, SvD 1982 18/9

Enkätsvar från redaktören för Sveriges Ridderskap och Adels Kalender, SoH nr 2/1982, s 99

1983

Från Zielfelt till Furtenbach. Genealogiska Föreningen 1933–1983. Jubileumsskrift (Skrifter utgivna av G F nr 13), s 71–76

Vandring bland vapensköldar, Arte et Marte 1983, s 6 f

Recension: Om ätten Sabelsköld och livdragonen Carl Sabelskölds avkomlingar, SoH nr 2/1983, s 415

Nekrolog: Wilhelm Tham, SoH nr 3-4/1983, s 511 f

1984

Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten (ang. Schürer von Waldheim), SoH nr 2/1984, s 123

Recensioner:

 • Hans H Worsøe, Slægtshistorie i Sønderjylland – en Vejledning,
 • Åbenrå 1983, dito, s 130
 • Åke Thott, Ätten Thott under medeltiden, Arte et Marte 1984, s 24

1985

The Swedish Nobility. Family History, Vol. 13, No. 102, New Series No. 78, Canterbury, January 1985, s 279–292

Material till släkterna Mörners historia. Utgiven av Mörnerska släktföreningen genom Magnus Mörner. Genealogisk översikt, s 61–210. Recension av Hans Gillingstam i PHT 1987, s 171–174, och av Nils af Malmborg i SoH nr 1/1986, s 48 f.

Recensioner:

 • Walther Ludwig, Die Kröll von Grimmenstein oder die Auflösung
 • Genealogischer Fiktionen, SoH nr 2/1985, s 341 f
 • Nyutkommen litteratur (OAK 1985, Mörners historia /se ovan/,
 • Carl Reuterswärd, En västgöta ryttare), Arte et Marte 1985, s 7

1986

Genealogical relations between Sweden and South Africa. Genealogica & Heraldica, Helsinki 1984 (tr. 1986), s 184–190

Adelskalenderns historia. Arte et Marte 1986, s 4 f

Nekrologer:

 • Torsten G. Aminoff, SoH nr 2/1968, s 111 f
 • Märta Liljencrants. Svenska adelns äldsta medlem. SvD 30/9 1986, s 18

1987

Hade Lippierna Ulv-härstamning? SoH nr 3-4/1987, s 455 f

Svar på fråga av Sven af Geijerstam i SoH 1986:1 om Avén och Lundius. SoH nr 1/1987, s 318

Kompletteringar och rättelser till Elgenstierna ang. ätten Ahlefeldt. SoH nr 3-4/1987, s 457

Corrected Ancestor Table. SAG. Vol. VII, No 3. September 1987, s 138

Genealogical Queries from the Swedish House of Nobles, SAG. Vol. VII, No 4. December 1987, s 168–172

Recension: Släkten Trägårdh från Köpenhamn, SoH nr 2/1987, s 367 f

1988

Några av mina skånska förfäder, Släkttavlan nr 9, Juni 1988, s 16 f

Nekrolog: Erik Hård af Segerstad, SoH nr 1/1988, s 44 f

Recension: Gentes Finlandiæ VI och VII, Arte et Marte 1988, s 27

1989

Stenbock, äldre ätten, Äldre svenska frälsesläkter I:3, s 255–258

Ulv, ätten, dito (tillsammans med Hans Gillingstam), dito, s 296–310

Ortregister, dito, s 377–419

Något om Elgenstiernas ättartavlors tillkomsthistoria. Individ och historia. Studier tillägnade Hans Gillingstam, s 227–235

Medarbetat (s 11–22) i The House of von Kohler. A Family History 1300–1989, Compiled by Arvid Axel Kohler and Kitty Lee (Kohler) Cosentine

Recensioner:

 • Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638–1655. Av Alf Åberg. SoH nr 3–4/1988 (tr. 1989), s 191–193
 • Hildebrands ättlingar. Av Peter Heimbürger. Dito, s 195 f
 • Medeltid. Läckö slott 1988. Dito, s 196
 • Släktkrönika utgående från Peter Davidsson-Lagerqvist, Labbarp 1796–1867, Dito, s 199
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 127. Dito, s 201
 • Svenskt Biografiskt Lexikon, häfte 128. Dito, s 202
 • Gentes Finlandiæ VI och VII. Dito, s 203 f (texten stympad, se rättelse i SoH nr 3-4/1990, s 223)
 • Båtsmän, ryttare och soldater. Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988, SoH nr 1/1989, s 50–52
 • Personregister till Jämten och Fornvännen, dito, s 48

Svar på Elsa Olssons fråga i Skåne Genealogen nr 1/1989 (s 35), dito nr 2, s 22