Etikettarkiv: Modererad (PUL)

Författaren Hjalmar Söderbergs släkt

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

Av Pontus Möller

På begäran av direktör Edvard Söderberg, Stockholm, som ville ha klarlagt om det fanns någon släktskap mellan hans släkt (Söderberg från Stockholm, Svenska Släkt-kalendern 2000) och Hjalmar Söderberg, gjorde jag 1997 nedanstående utredning, som bekostades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse och som här publiceras med vederbörligt tillstånd. Något släktsamband förelåg inte.

Tabell 1

Olof Söderberg, * 1722 enligt Sånga husförhörslängd A I:2, † 1789 8/1 som inhyses på Stockby ägor i Sånga av lungsot, ”65 år”, sockneskräddare i Sånga.

G 1:o där 1764 7/10 m änkan Magdalena Persdotter i ”lilla Färjan”, † troligen 1765 (ej i dödboken); 2:o 1766 16/10 i Sånga m Christina Andersdotter, * ca 1746, † 1780 16/6 på Stockby ägor av lungsot, 34 år.

Barn:

2. Anders, * 1770 20/3, † 1771 3/2 av frossa, 10 mån. 14 dagar.

2. Anna Stina, * 1771 20/11. Ej återfunnen i Sånga dödbok.

2. Anders (1774–1820), soldat, skräddare. Se tab. 2.

2. Carl, * 1776 22/11, † 1778 9/2 av bröstvärk, 1 år 2 1/2 mån.

2. Petter, * 1779 3/1, † s.å. 15/7 av älta, 1/2 år 14 dagar.

Tabell 2

Anders Söderberg (son av Olof, tab. 1), * 1774 3/2 i Sånga, skräddare, † där 1820 13/7: ”Afskedade soldaten And. Söderberg på Stockby ägor, Hetsig Feber, 46 år” (Sånga C:4). G 1802 3/10 i Sånga m änkan Catharina Elisabet (Cajsa Lisa) Jansdotter Sundholm i hennes 2:a gifte (g 1:o före 1785 och ännu 1791 m torparen Johan Persson på Hagen under Stavsund i Ekerö sn), * 1763 27/12 på Hvitskär i Ekerö sn, † 1833 24/11 i Stockby, Sånga sn, av ålderdom, dotter av torparen Jan Jansson och barnmorskan Maja Lisa Christiansdotter Hentzler, som blev omgift 1786 5/10 i Ekerö med skräddaren, ”torparen och änkemannen Eric Ersson Nyström från Stockby och Sånga socken”.

Son:

Anders (1807–62), skräddarmästare. Se tab. 3.

Tabell 3

Anders Söderberg (son av Anders, tab. 2) * 1807 11/9 i Sånga, men är ej införd i födelseboken för någon av de fyra församlingar som ingår i Sånga pastorat (Färentuna, Hilleshög, Skå och Sånga), † 1862 14/12 av slag i Stockholm Hedvig Eleonora (Nybergsgränd 14). Inflyttade 1822 7/11 från Sånga till Stockholm Klara, var 1825 skräddarelärling i Klara nedre del, kv. Norrbro 3. Bodde 1833 som skräddaregesäll i Jacob, kv. Trollhättan nr 39, och 1834 som skräddaremästare i Jacob, kv. Hästen 2. Utflyttade med sin familj till Nikolai 1837 13/9 och därifrån ensam till Hedvig Eleonora 1839 15/4.

G senast 1831 m Eva Helena Mörth, * 1794 11/6 i Stockholm, † 1856 25/9 i Maria Magdalena (Trappgränden 7) av kolera, begr 27/9 på Kolerakyrkogården, dotter av perukmakaregesällen Adam Mörth († 1801 7/6 i Finska förs. av lungsot) och Helena Wåhlberg († 1831 13/7 på Lazarettet i Ulrika Eleonora av skörbjugg). Föräldrarna bodde 1795 i Katarina förs. men barnen finns inte i Katarina födelsebok. Bouppt. efter Eva Helena 1856-II-265.

Barn:

Sophia Charlotta, * 1831 3/6, † s å 12/7 i Nikolai av slag.

Anders Fredrik (1833–1900), notarie. Se tab. 4.

Tabell 4

Anders Fredrik Söderberg (son av Anders, tab. 3), * 1833 10/2 i Stockholm Jacob, † 1900 3/1 i Stockholm Hedvig Eleonora (Nybrogatan 36) av Gangræna pulm (post pneumonia acuta), kyrkoskriven i nämnda församling 1866 19/10, kammarskrivare och slutligen notarie i Kammarkollegium. G 1:o 1865 21/10 i Hedvig Eleonora m Emilia Theresia (E m m a) Brander, * 1836 15/7 i Stockholm Johannes av okända föräldrar (hennes mor har dock kunnat identiferas som Hedvig (Hedda) Wiberg, * 1812 30/11 i Stockholm Jakob, † 1903 21/10 i Stockholm Hedvig Eleonora), † 1892 15/6 i Hedvig Eleonora (Nybrogatan 36) av Hæmorrhagia cerebri; 2:o 1893 11/11 i Nikolai m A g d a Ottilia Rosén, * 1856 3/1 i Vaxholm, † 1937 8/3 i Hedvig Eleonora (Nybergsgatan 9) av Pneumonia, dotter av borgmästaren, vice häradshövdingen Carl Gustaf Rosén och Placida Albertina Coste.

Barn:

1. F r i d a Helena, * 1866 11/12 i Hedvig Eleonora, utfl. till Karlskrona 1898 1/10, ämneslärarinna vid Högre läroverket för flickor, † ogift 1926 24/3 i Lund (bokf. i Karlskrona stadsförs) av Endothelioma pleuræ. Frida undervisade i tyska språket, såg bra ut, levde tillbakadraget och var ytterligt musikalisk enligt en insändare i Sv D 1969 6/8.

1. H j a l m a r Emil Fredrik (1869–1941), författare. Se tab. 5.

Tabell 5

H j a l m a r Emil Fredrik (son av Anders Fredrik, tb. 4), * 1869 2/7 i Hedvig Eleonora, † 1941 14/10 på Kommunehospitalet i Köpenhamn av hjärtförlamning, författare. G 1:o 1899 18/1–1917 15/2 m Märta Abenius; * 1870 5/5 i Svea Artilleris förs., † 1932 24/12 på S:t Eriks sjukhus i Stockholm (bokfört i Hedvig Eleonora) av Polyarthritis chron., dotter av majoren Carl Johan Abenius och Augusta Maria Elliot; 2:o 1917 xx/xx m Jensine E m i l i e Voss, * 1876 19/1 i Köpenhamn, dit familjen flyttade 1919 15/1, † där 1957 xx/xx, överassistent vid Köpenhamns spårvägar, dotter av

Barn:

1. Dora, * 1899 10/11 i Stockholm Katarina, † 1990 9/11 i Stockholm Västerled, skådespelerska. G 1925 31/3 i Stockholms rådhus (bokfört i Hedvig Eleonora) m regissören och skådespelaren R u n e Vilhelm Carlsten i hans 2:a gifte (g 1:o 1916-23 m skådespelerskan A n n a Erika Peterson Peréus i hennes 1:a gifte, * 1892 20/1 i Stockholm Klara), * 1890 2/7 i Stockholm Adolf Fredrik, † 1970 12/10 i Täby.

1. Tom (1900–91), fil dr, lektor. Se tab. 6.

1. Michael (M i k a e l), * 1903 8/12 i Stockholm Adolf Fredrik, författare, † 1931 13/1 i nyssnämnda förs av skottskada i huvudet (självmord). G 1927 24/12 m Henya (E u g é n i e) Riwkin, * 1903 25/3 i Heidelberg, journalist, dotter av direktören Alexander Riwkin och Frida Perelman. Bosatt i USA sedan 1939.

2. B e t t y Helene Eva, * 1910 6/11 i München, † 1993 xx/xx i Köpenhamn, skådespelerska. G 1934 4/5 i Köpenhamn (Garn.) m professor, dr phil Carl

H a k o n Stangerup, * 1908 10/11 i Köpenhamn, † där 1976 22/7 (begr. i Vestre), dansk litteraturhistoriker och kritiker.

Tabell 6

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

Släkten Wallengren från Svinarp, Esarp och Wallby, Kyrkheddinge (Skåne län) med släktgrenen Möller

Tab. 1

Per Hansson, * 1652/53, † 1735 i Svinarp nr 1, Esarps sn (M), bg 29/4, 82 år och några månader. Bonde på nämnda gård. G 1:o m Metta, * omkring 1660 (?), † senast 1705, möjligen dotter av föregående ägaren till gården (1670-75) Åge Persson; 2:o 1706 2/7 i Hyby (M) m Johanna Larsdotter från Vismarlöv, möjligen dotter av Södre Lars Hansson i Vismarlöv och Mallena Larsdotter.

Barn (enligt katekismilängd 1705):

1. Hans Persson

1. Kirstine Persdotter

1. Nils Persson (1702-75), rusthållare. Se tab. 2.

Tab. 2

Nils Persson (son av Per Hansson, tab. 1), * 1702 i Svinarp, Esarps sn, † 1775 8/8 i Vallby, Kyrkheddinge sn (M), bonde och rusthållare i Vallby nr 9 & 14, bouppt. 1775 14/10. G 1:o m Lisken Pettersdotter, * 1694 i Hessleberga, Lyngby sn (M), † 1751 17/4 i Vallby, Kyrkheddinge, bouppt. 1751 1/7, dotter av ryttaren och rusthållaren i Hessleberga nr 2 Petter Dahlberg och h h Britta; 2:o före 1757 m Karena Hansdotter, som levde 1778, ”gl och bräklig” (mtl). Hennes bror var ryttaren Nils Leijon (* ca 1736, † 1782 1/12 i Lunnarp, Bonderups sn, bouppt. 1783 28/3).

Barn:

1. Bereta Nilsdotter, * ca 1732, † 1757 i sept. Bouppt. 1757 24/11. G före 1751 1/7 m rusthållaren Hans Jönsson i Vallby nr 8 i hans 1:a gifte (omgift 1758 m Karena Asmundsdotter).

1. Per Nilsson (1734-92), arbetsbonde. Se tab. 3.

1. Petter Nilsson (1736-82), arbetsbonde i Hardeberga. Se tab. 13.

1. Anders Nilsson, * 1738, var 1775 dräng i Annelöv, † före 1788. Se tab. 15.

2. Kirstina Nilsdotter, * 1760 16/12 i Vallby. Fadern inhyses man.

2. Jöns Nilsson, * 1763 20/8 i Vallby, † före 1775.

2. Karna Nilsdotter, * ca 1768 (lucka i födelseboken).

Tab. 3

Per Nilsson (son av Nils Persson, tab. 2), * 1734 i Vallby, Kyrkheddinge sn, † 1792 2/5 i Södra Sandby sn (M) av bröstsjuka, rusthållare i Vallby, sedan åbo i Hemmestorp i Kyrkheddinge sn, krögare i Kyrkheddinge nr 13, från 1773 arbetsbonde (arrendator) i Tygelsjö nr 2 i Hardeberga sn och sist husman i Södra Sandby nr 9. G 1752 m Bengta Larsdotter, * 1729 26/11 (enligt dödsåldern) i Vallby, † 1792 8/1 i Södra Sandby nr 9 av värk, dotter av bonden och rusthållaren i Vallby 1 & 5 Lars Olsson och Sissa Olsdotter.

Barn:

Lars Persson (1753- ), husman. Se tab. 4.

Anna Persdotter, * 1754 15/11 (kl 3 fm) i Vallby, † 1815 1/1 i Skarnberga nr 1, Södra Sandby av håll och styng. G 1776 26/9 i Hardeberga m drängen Måns Jönsson, † 1792 i Skeglinge (?). ”Änkan Anna Pehrsdotter” födde en dotter, Bengta Månsdotter, där 1793 9/2.

Olof Wallengren (1757-1814), husar. Se tab. 5.

Lisbet Persdotter, * 1760 27/6 i Vallby, † före 1763 17/4 (dödbok saknas).

Lisbet Persdotter, * 1763 17/4 i Vallby, † 1825 5/2 i Södra Sandby nr 15 av ålderdomsbräcklighet. G 1792 28/11 i Södra Sandby m vargeringskarlen, sedan åbon Ola Svensson Högström, * 1765 15/2 i Frenninge (M), † 1845 1/7 i Södra Sandby nr 15 som undantagsman.

Bereta Persdotter, * 1766 29/3 i Hemmestorp, Kyrkheddinge sn, † 1814 14/7 i Stångby (M) ”genom ådragen sjukdom af stark lyftning”. G 1788 20/4 i Stångby m vargeringskarlen, sedan kyrkohusmannen Jöns Andersson Wallengren, * ca 1761, † 1834 10/10 i Stångby nr 23 av ålderdomsbräcklighet. Om hans familj se Appendix efter tab. 15.

Sissa Persdotter, * 1774 (möjl. 3/12, dp 4/12) i Tygelsjö, Hardeberga sn (Lacka-länga hfhl uppger födelsedagen 8/12!), † 1835 28/8 i Lackalänga nr 13 (M) av förkylning. G 1802 19/9 i Lackalänga m husmannen Anders Nilsson, * 1764 23/12 i Stångby, † 1832 8/3 i Lackalänga nr 13 av ålderdomssvaghet.

Tab. 4

Lars Persson (son av Per Nilsson, tab. 3), * 1753 10/1 (kl 1 fm) i Vallby, Kyrkheddinge sn, hos fadern på Tygelsjö 2 i mtl 1775 (ej 1776), husman i Tygelsjö 3 med hustru och 2 barn i mtl 1778 (i mtl 1779 bara 1 barn). G 1774 m Anna Olsdotter.

Son:

Nils, dp 1775 21/5 i Hardeberga.

Tab. 5

Olof Wallengren (son av Per Nilsson, tab. 3), * 1757 23/10 i Vallby, Kyrkheddinge sn, † 1814 16/11 i Södra Sandby, ryttare, husar, husman, förstärkningskarl. Hans militära meritlista ser ut så här: Ryttare vid Södra Skånska kav-reg, Öljt komp för roten 103 Wellinge 1778 11/6, genom resolution 1783 23/6 erhållit tillstånd att få byta nr med ryttaren för roten 11 Råby vid Sallerups komp Ola Lindström, på begäran undfått interims avsked 1784 20/1, husar vid Mörnerska husarreg med nr 34 vid Second Majors Esqvadron, anvärfd för Kronans Räkning 1789 11/6 på 6 år, embarkerat i Stockholm 1790 25/6 för färd till Finland, capitulerat 1795 11/6 på 4 år, recapitulerat 1799 11/6 på 4 år, efter uttjänt capitulation erhållit avsked 1803 11/6, ”anwärfd Stridsman” 1808 (hfhl), förstärkningskarl (dödboken). I Torna härads dombok 1782-83 nämns han vid två tillfällen, dels för att han under fylleri och svordom överfallit ryttaren Frimodig på Hardeberga krog, dels för att ha bedrivit enkelt hor med pigan Greta Möller i Sandby. Lägersmålet hade skett i Wallengrens eget hus då hustrun var borta. OW dömdes förlustig sin giftorätt i boet. Om inte hustrun dött i samma veva hade det blivit skilsmässa.– G 1:o 1779 3/10 i Södra Sandby m Hälja Christensdotter, * 1750, † 1783 15/12 i Södra Sandby av barnsbörd. Syster till Jöns Christensson i Värpinge 17, S:t Peters klosters sn (1784) och till husmannen i Flyinge Hälje Olssons 1:a hustru (g 1773 27/12 i Södra Sandby) Else Christensdotter, * ca 1734, † 1781 13/11 i Flyinge, ”47 år”. G 2:o 1784 m Hanna Lassesdotter, * 1759, † 1807 i febr. (enl hfhl, ej i Södra Sandby dödbok).

Barn:

1. Else, dp 1780 17/12 i Södra Sandby, † där 1781 31/1.

1. Sissa, * 1781 16/11 (dp 18/11) i Södra Sandby, ”2 år” vid bouppt efter modern 1784 22/1.

1. Else, * 1783 4/12 (ej i Södra Sandby födelsebok), ”11 dagar” vid moderns död.

Efter auktion fick döttrarna dela 18: 27: 10 rdr specie och fick alltså 9: 13: 11 var.

2. Christina Wallengren, dp 1785 24/4 i Södra Sandby, † 1844 8/1 i Malmö S:t Petri av tärande sjukdom, bg 13/1 på Nya begravningsplatsen. Piga på Flyinge kungsgård ca 1809 ff, struken, ”fästeqwinna” jämte dotter Hanna (* 1811 9/6) på Flyinge 21 hos Mattis Jönsson o h h Ingar i hfhl 1809-21, ”flyt. till Malmö”. G 1816 30/9 i Ottarp (M) m traktören och mjölnaren Fredrik Möller , *1785 5/2 i Åkarp, Södra Sandby, † 1858 16/5 i Malmö S:t Petri av ålderssvaghet, bg 21/5 på

Nya begravningsplatsen.

2. Petter Wallengren (1787-1838), vicekorpral, livgardist. Se tab. 6.

2. Hanna Olsdotter, * 1791 3/12 i Södra Sandby, † där 1792 3/9 av koppor.

2. Pehr Olsson, sedan Pehr Olof Wahlgren (1793-1848), marinsoldat. Se tab. 7.

2. Hanna (Johanna) Wallengren, * 1797 31/3 i Södra Sandby, var piga på Ängeltofta i Barkåkra sn (L) 1820, då hon uppges ha flyttat till Väsby ( ej anträffad där).

2. Bengta Wallengren, * 1801 2/5 i Södra Sandby, † 1882 19/4 i Malmö S:t Petri av åldersavtyning. Piga på Flyinge kungsgård, flyttade till Ängeltofta 1813, kom från Flyinge 1817 2/10 till Roslöv 1 & 6 i Gårdstånga sn (M), kom 1838 från Lund till Ramdala (K), där hon var piga i prästgården till 1841 och ånyo 1842-43. Sistnämnda år flyttade hon till Karlskrona am och därifrån till Malmö 1844 18/9. Oäkta son:Johannes (J o h a n) Möller, * 1832 13/6 i Kävlinge (M), fosterson till mjölnaren Fredrik Möller, till sjöss 1848, var sjökapten 1861 och 1866 lokomotivförare vid Statens Järnvägar, † 1907 28/9 i Malmö S:t Pauli av bronchitis. G 1866 12/10 i Malmö Petri m A n n a Christina Helena Hallberg, * 1837 22/12, † 1911 8/3 i Malmö S:t Pauli av bronchopneumonia och arteriosclerosis, dotter av hovslagaremästaren Carl Hallberg och Carolina Hasselgren.

Tab. 6

Petter Wallengren (son av Olof Wallengren, tab. 5), döpt 1787 3/6 i Södra Sandby, † 1838 9/8 i Stockholm Svea Livgarde av feber, bg 14/8 i Hedvig Eleonora (fattigjord och kista), soldat nr 26 vid major af Callerholms komp av Konungens eget värvade inf-reg 1811, infl. 1827 från Igelösa till Malmö garnisonsförsamling och kallas då vicekorpral vid 1:e Majorens komp, avsked 1829 22/1, gardist vid Svea livgarde i Stockholm 1829 1/2, transporterad ur nummer 1833 30/6, erhöll avsked s.å. 4/7 med anmälan till underhåll. ”Tjänt troget och väl samt bevistat 1808 års fälttåg i Finnland samt 1813 och 1814 årens i Tyskland och Norrige.” 5 fot 9 1/2 tum lång (Generalmönsterrulla 1835) – G 1827 30/9 i Malmö garnisonsförsamling m Johanna Hansdotter, * 1798 27/1 i Hyby (ej funnen i födelseboken där), † 1842 24/11 på Fattigförsörjningshuset i Stockholm Hedvig Eleonora av lungsot. ”Lösaktig ty hon har framfödt oäkta barn” (infl.-attest till Caroli 1825).

Barn:

Petronella Pettersson, sedan Wallengren, * 1819 11/3 i Lunds stadsförsamling, † 1856 23/4 i Stockholm Hedvig Eleonora, 37 år. G 1:o 1838 28/1 i Stockholm Svea Livgarde m stolmakaregesällen Johan Oscar Nilsson, * 1815 21/2 i Stockholm Jakob, † 1841 18/2 i Stockholm Svea Livgarde av feber, 26 år; 2:o 1853 20/7 i Hedvig Eleonora m snickaregesällen Gustaf Theodor Grandin, * 1830 7/11 i Stockholm, bodde 1853 i Klara nedre (2772), flyttade 1857 21/11 till Nikolai församling, Nygränd 6, och åter till Hedvig Eleonora 1858 16/10.

Johanna, * 1824 21/5 i Malmö Petri, † före 1829.

Johanna Wallengren, * 1829 21/5 i Malmö garnisonsförsamling, † 1894 1/10 i Stockholm Hedvig Eleonora av Vitium org. cordis, 65 år. Flyttade från Svea Livgardes församling till Hedvig Eleonora församling 1852 24/5, Styrmansgatan 47 (inneboende hos Grandins). G 1:o 1855 29/10 i Hedvig Eleonora m gardisten nr 59 vid kapten Eketräs komp av Andra Livgardet 1846-53, sedan korpralen vid Kongl. Lifbevärings Regementet (mtl 1855), skräddaregesällen Alexander Martin Lundin, * 1826 14/1 i Stockholm Maria, intagen på Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning på Kungsholmen 1884 27/3 som militärförsörjningshjon, † 1885 2/8 i Stockholm Johannes av olyckshändelse (sår i vänstra glutaeusregionen) . Äktenskapet upplöst genom Stockholms stads consistorii skiljobrev 1876 20/6. G 2:o 1876 26/12 i Hedvig Eleonora m järnarbetaren Frantz Oscar Kellner, * 1835 23/12 i Norrköping S:t Olai, † 1894 5/11 i Hedvig Eleonora av akut lunginflammation.

Charlotta Josephina, * 1832 28/4 i Stockholm Svea Livgarde. Intagen å Allm. Barnhuset 1842 10/12 (rullnr 250). Utlämnad 1843 1/6 till torparen Sven Jonsson i Bettala, senare i Tindered nr 2 i Västra Eds sn (H). Konfirmerad 1848. Fl t Rosenlund i Hannäs sn 1849 10/11 och dfr t Ukna 1851 5/11, † 1915 11/11 av bröstsjukdom (lunginflammation?) i Ensveden under Sjötomta i Ukna (H). G där 1856 19/12 m arbetaren (1865 statdrängen) Carl Johan Pehrsson (senare Petersson), * 1824 15/9 i Hycklinge (E). Makarna bodde först i Ekhult eller Ekudden på Stjälkhammars ägor men flyttade 1859 till Grufdalen och sedan vidare på olika adresser tills de från 1884 är fast bosatta i Strömshult på Ballersbergs ägor. Där upptas de ännu i hfl 1900 31/12 och där dör mannen 1905 8/6 av ålder.

Barn (alla födda i Ukna): Carl Johan (”spurius”), * a.n. 1856 28/7; Gustaf Adolf (Carlsson), * 1860 19/1; Anna Charlotta, * 1863 7/7; Edvard, * 1866 30/3, † 1868 22/9 av kikhosta; August Evald, * 1869 18/9; Alfred, * 1872 28/4; Augusta Mathilda, * 1874 10/9. De två yngsta barnen flyttade hemifrån 1889.

Dödfött flickebarn, bg 1834 19/9 i Stockholm Hedvig Eleonora.

Johan Elof, * 1836 21/7 i Stockholm Svea Livgarde. Intagen å Allm. Barnhuset 1842 10/12 (rullnr 251). Utlämnad 1843 1/6 till torparen Nils Persson Tapper i Djursnästorp i Västra Eds sn (H). Konfirmerad 1851. Flyttade 1854 16/1 som dräng till Gamleby köping (Gamleby B I:2) men där ej återfunnen. Kallas vid äktenskapets ingående ”Johan Elof Lägg, Krono-Båtsman från Suntorp i Lofta förs.” 1910 31/12 var han skrädderiarbetare (senare kallad skräddare) på nr 69 i Västervik, † där 1912 11/2 av paralysis cordis. G1861 21/9 i Västra Ed m Ida Almberg, * 1837 14/9 i Edsgården, Västra Ed, flyttade till Simpnäs i Björkö-Arholma (AB) 1930 12/5, † där 1931 5/2 av ålderdomssvaghet och begr. på Björkö-Arholma kyrkogård, dotter av gifta drängen Carl Almberg och Sara Lena Sahlborg på Edsgården.

Tab. 7

Pehr Olsson Wallengren, sedan Pehr Olof Wahlgren (son av Olof Wallengren, tab. 5), * 1793 28/8 i Södra Sandby, † 1848 25/9 i Karlskrona am(iralitetsför-samling) av tärande sjukdom. Soldat nr 16 vid major af Callerholms komp av Konungens eget värvade inf-reg 1815 1/1, avsked 1829 30/1, då han flyttade till Karlskrona och blev sjöartillerist nr 1:37 (numret ändrat före 1839 till 1:56) vid Kongl. Sjö Artillerie Corpsen. 1845 ändras namnet till Marinregementet och därmed blir Pehr Olof Wahlgrens nya titel marinsoldat. Han erhöll ”godt afsked” 1847 23/7. – G 1834 24/12 i Karlskrona am m pigan Maria Elisabeth Pettersdotter, * 1797 25/1 i Ljungby, † 1869 17/5 i Karlskrona am av gastrisk feber.

Barn:

Carl Wictor Wahlgren, * a.n. 1831 26/9 i Karlskrona stadsförs., † 1846 3/6 i Karlskrona am av tärande sjukdom.

Margareta Sophia Wahlgren, * 1835 27/6 i Karlskrona am, † 1848 13/1 på Fattighuset där av nervfeber.

Olof Petter Wahlgren, sedan Möller (1839-1908), hamnlots i Malmö. Se tab. 8.

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

Tillägg och rättelser till Malmösläkten Ekebergh i Släktforskarnas årsbok 2005

Bland flyttningsattester 1765-90 i Västra Sallerup med Remmarlövs kyrkoarkiv har påträffats följande flyttningsattest från 1769:

Sedelwisande Stenhuggaren Jonas Ekberg med sin hustru Anna Sophia Torslow hafwa under sitt wistande här å orten fördt ett Christeligit lefwerne och flitigt nyttjat de dyra nådemedlen. De recommenderas till all widare öm själawård. Carlscrona d. 10. Octob. 1769.

Elias Billberg

(Tack till Alan Dufberg, Limhamn, för detta betydelsefulla arkivfynd). Av mantalslängderna 1805-08 för Malmöhus län och Sallerups sn framgår att Sophia var tilltalsnamnet. Hon bodde i onumrerat hus under Sallerup nr 6. 1808 kallas hon Enkan Soffia, 69 år (vilket är 8 år fel). I en feldaterad hfl A I:1 från 1807 upptas i onumrerat hus under Sallerup nr 7 Klockare Enkan Norstedt och hennes Syster Enk. Sophia Ekeberg. Observera att namnändringen från Ekberg till Ekeberg redan skett.

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

Malmösläkten Ekebergh

Tillägnad hjälparen i nöden fil mag Bo G Bergström, Lund, på hans 75-årsdag den 30 mars 2002.

Det var min farfars bror, tullförvaltaren Karl Möller (1851-1934), som väckte mitt intresse för släktforskning genom att till mig översända sina båda handskrivna böcker Minnen från barndomshemmet och ungdomstiden (1922) och De båda gamla Malmöslägterna Ekebergh och Möller – deras härstamning och slägtförhållanden i öfrigt (1928-32). Det förra arbetet har legat till grund för en uppsats av mig i Elbogen 1999 med titeln Ett borgarhem i Malmö under 1800-talets senare hälft. Släkten Möller har jag behandlat i uppsatsen Hur jag fann mina skånska förfäder i Släkt och Hävd nr 1/1971 samt i Svenska Släktkalendern 1967 och 1982. Släkten Ekebergh har jag väntat med att redovisa tills nu på grund av ovisshet om dess ursprung. Förfrågningar i släktforskartidskrifter gav inget resultat förrän min vän Bo Bergström fann en bouppteckning i Harjagers härad 1808 efter änkan Anna Sophia Torslov i Västra Sallerup, vars enda arvinge var sonen handelsman P.M. Ekebergh i Malmö. Släkten Torslow var ju utredd av Vilhelm Ljungfors i Personhistorisk Tidskrift 1937 och där fann jag min stamfar Jonas Ekberg omnämnd på s 197. Det var ytterst välkommet eftersom denna stenhuggarhustru utgjorde en förarglig glugg bland mina 32 anor, som nu kunde fyllas igen. Jonas Ekberg var enligt födelseboken för Karlskrona amiralitetsförsamling 1767, då sonen Paul Mathias (som sedan skulle ändra namnets stavning till Ekebergh) föddes, stenhuggare vid amiralitet, men kan inte påträffas i några rullor och ej heller i församlingens dödbok. Min far tittade på en karta och framkastade hypotesen att han kunde ha tagit namn efter Ekeberga i Småland men en noggrann genomgång av denna församlings kyrkoböcker gav inget stöd åt denna hypotes. Snarare ligger det nära till hands att tro att han växt upp någonstans i Skåne och där blivit bekant med sin blivande fru. Om Ekeby socken kan ha givit upphov till namnet Ekberg är inte känt.

Tab. 1 Jonas Ekberg, * ovisst när och var. Stenhuggaren Jonas Ekberg upptas i Karlskronas enda bevarade mantalslängder från 1700-talet, nämligen 1766 13/2 i 19. qu.nr 7 såsom ogift och 1767 6-10/2 i 19. qu.nr 87 såsom gift, kallas i vigselboken kvartersman, † före 1808, då hans fru kallas änka och sannolikt före 1807 8/8, då ett barnbarn uppkallas efter honom (se nedan). – G 1767 2/1 i Västra Sallerup m Anna

S o p h i a Torslow, * 1731 17/10 i Bjällerup (då benämnd Usla (sic!)

Sophia), † i maj 1808 i Västra Sallerup (enligt bou, ej i dödboken), dotter till klockaren Pål Torslow (* ca 1691 i Kyrkheddinge, † 1773 26/10 i Västra Sallerup) och Sibylla Hyphauff (* ca 1698 i Kyrkheddinge, † 1765 30/1 i Västra Sallerup).

Son:

Paul Mathias Ekberg (senare Ekebergh), dp 1767 25/9 i Karlskrona amiralitetsförs., † 1843 23/2 i Malmö Petri av nervfeber och begr i nya begravningsplatsen, handlande och stadskvartermästare i Malmö, sedan syssloman vid stadens arbetsinrättning. Handlanden P.M. Ekebergh erhöll burskap i Malmö 1796 15/11. Det framgår av hans ansökan att han i 13 år tjänat som bokhållare och handelsbetjänt. 1798 16/10 anmälde han för magistraten att han och hans kompanjon Schwartz ville driva bolag under firman Schwartz och Ekebergh. 1803 21/11 anmäldes att firman upplösts och att parterna drevo handel var för sig. Kammarrätten beviljade 1813 6/12 en ansökning av handelsmännen Schwartz och Ekebergh att utbekomma sammanlagt 327 rdr 47 sk 4 rst Banco, utgörande deras fordran för levererade sjukhuspersedlar. Beslutet underställdes K M:t, som 1814 11/1 i nåder täcktes tillåta, ”att Sökanderne tillerkända fordrings belopp af gamla Krigsfonden utbetalas” (Kammarrätten till K M:t 1813 6/12, RA). Av 1813 års mantalslängd för Malmöhus län (fol. 931) framgår att P.M. Ekebergh även var ägare till skattehästhemmanet Fosie nr 18 1/32 mtl i Fosie sn.

Så här skriver Karl Möller: Min morfar var handlande i Malmö och innehade en af stadens finaste speceriaffärer (enligt min mor). Den låg vid Per Wejersgatan, som på den tiden var Malmös mest betydande affärsgata. Beträffande min morfars affärsställning så ansågs den vara god (enligt hvad jag kunnat förstå af min mors berättelse). Men så kom 1817 års krasch, den stora krasch, som spred omkring sig så stor förödelse inom Malmös affärsverld – den historiskt vordna krasch, som fått namnet Discontens i Malmö fall (disconten – så kallades i den tiden den bank, som nu heter Riksbankens Afdelningskontor).

Riksens Ständer fingo träda räddande emellan. Men stadens främste män, hvilka utgjorde bankens styrelse, måste träda i häkte, bland dem stadens borgmästare, den ansedde borgmästaren C M Nordlindt med titel af kommerseråd, dertill stadens riksdagsman. Borgmästare Nordlindt var ordförande i bankens styrelse och ansågs vara själen i hela förvaltningen. Vidare andre direktören och v. ordföranden i bankens styrelse kommerserådet Björkman, hvilken derjemte var ordförande i ”Stadens Äldste”, samt tredje direktören i banken handlanden Henrik Falkman. Dessa voro betydande män i Samhället och innehade de förnämsta kommunala uppdragen, och de stodo i nära slägtskapsförhållande till de mest ansedda familjerna i stan. Domen lydde på: för borgmästaren förlust af embetet, förlust af kommerserådstiteln och innehafvande ordnar samt fängelsestraff; och för de andra fängelsestraff; hvarjemte de dömdes ansvara för all Statens och bankens genom diskonten tillfogade förlust. Men de benådades slutligen sedan bestämda tiden tilländagått. Kommerserådet Björkman, som bedrifvit vidt omfattande affärer, kom derigenom på fall. Björkman var den ende, genom hvilken enskilda ledo förlust. Och min morfar, som låg i affärer med Björkman, blef ruinerad. Att han var en betydande man i sin stad framgår av att självaste biskop Tegnér i ett brev till C.P. Hagberg den 6 nov. 1817 meddelar att ”Ekeberg har cederat m.fl.” Men genom de relationer min morfar hade till stadens styrande män erhöll han sysslomannabefattningen vid stadens arbetsinrättning; och på den lilla sysslan, med hvilken följde fri bostad på inrättningen, visste han försörja sin stora familj till sin död. Han dog 1843 vid 80 års ålder – men hans son Malte har säkerligen skött sysslan under flera år af gubbens ålderdom, ty han fick tjensten efter fadern tills han öfvergick i Statens jernvägars tjenst. Morfar hade varit gift en gång förut och hade in alles 14 barn. Af dessa var åtta i äktenskapet med min mormor; men endast 4 af dem uppnådde högre ålder.

G 1:o 1797 9/9 i Lomma m Anna Maria Sjöberg, * där 1775 7/4, † 1810 1/2 i Malmö Petri ”en half timme efter Barnsbörden”, 35 år gammal, dotter till tegelbruksinspektoren Påhl Sjöberg (* ca 1729, † 1804 21/6 i Lomma av bröstvärk, 75 år) och Kiersti Lind (* 1735 21/10 i Malmö Petri, † 1831 30/3 i Lomma Gästgivaregård av ålderdom, 95 år, ”sängliggande i 12 år”).

G 2:o 1811 7/4 i Brågarp m Christina Sophia Wykman, * 1790 7/4 i Hörröd, † 1862 14/8 i Malmö Petri av organiskt hjertfel – anæmi, dotter till landsfiskalen Johan Wykman (1750-1837) och Sara Maria Schierström (1755-1813).”Bodde hos min mor och dog der” (Karl Möller). Mathias Ekebergh och hans maka inskrevs 1814 i Knutsgillets i Lund Matrikel.

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

Några anteckningar om Elias Sehlstedts släkt

Min trebetygsuppsats i litteraturhistoria för fil kand-examen 1949 bar titeln Elias Sehlstedt före Sandhamnstiden. Ett försök att få den publicerad i Samlaren misslyckades och manuskriptet sov därefter sin törnrosasömn till 1999, då Jan Berggren bad att få publicera det i Argus. Årsbok för Tullmuseum och Tullhisto-riska föreningen 1999. Så skedde. Det gladde författaren att äntligen få se sitt opus i tryck. Tack, Jan Berggren. Huvudredaktören för Svenskt Biografiskt Lexikon, docenten Göran Nilzén, observerade saken och gav mig i uppdrag att skriva artikeln om Elias Sehlstedt i lexikonet. Så har även skett. I samband med att jag grävde upp mina excerpter ur arkivets gömmor (Pontus Möllers samling, RA), fann jag även de ofullständiga anteckningar om Elias Sehlstedts släkt, som här offentliggörs. De ha på flera punkter kunnat kompletteras (särskilt med dödsdata) från en utredning, som Thord Bylund godhetsfullt ställt till mitt förfogande.

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./