Forskning med förhinder

Ibland är det som förgjort. För artikeln om släkten Enhörning i Svenska Släktkalendern 2000 (s 124) behövde jag anskaffa dödsdatum och -år för disponenten Erland Enhörnings änka E d i t h Anna Victoria Enhörning, född Sjölin 1878 15/6 i Stockholm Katarina. Det trodde jag skulle bli en enkel match. Icke så. Erland Enhörning dog i Skara 1941 17/5 och är där begraven under bevarad gravsten. Ingen annan har sedan gravsatts där. Edith Enhörning, som i sitt änkestånd försörjde sig som kokerska eller hushållerska, utflyttade 1942 21/11 till Frösve förs., Skaraborgs län. 

Sedan vidtar en formlig flyttkarusell; änkan flyttar oupphörligt. En vidlyftig korrespondens med olika pastorsämbeten ger vid handen att hon flyttade till Skövde 1943 17/9, till Tranås (Säby förs., Jönköpings län) 1946 28/1, till Borås Gustav Adolfs förs. 1948 12/1 och därifrån till Östra Vingåker i Södermanlands län 1948 21/5. Men när jag skrev till pastorsämbetet där var det stopp. Kyrkböckerna hade inlevererats till Landsarkivet i Uppsala. 

En framställning till Landsarkivet besvarades på följande sätt: Personen i fråga finns antecknad i Östra Vingåkers församlingsbok 1942-1951 (A II a:11, uppslag 158), vari meddelas att hon flyttade till Floda i samma län 1948 2/11. De ovan givna uppgifterna, en sökingång och ett uppslag, är kostnadsfria. Om Ni önskar ytterligare uppgifter i detta ärende (även Floda församlings kyrkoböcker finns här) är denna forskning avgiftsbelagd. Kostnaden är 90 kr per påbörjad kvart.

Det ville jag inte betala utan reste i stället till Uppsala och erbjöd mig att själv utföra forskningen i Landsarkivet. Men det gick förstås inte för sig eftersom det gällde sekretessbelagt material. Då berättade jag att jag varit arkivtjänsteman sedan 1948 och bl.a. ordnat och förtecknat Spånga kyrkoarkiv, varför jag är van vid att hantera dylikt källmaterial och känner väl till de lagar och förordningar som reglerar detta. Efter diverse byråkratiskt krångel fick jag för den här gången en skriftlig dispens och kunde sätta igång med forskandet. 

Änkefru Enhörning hade i Floda varit kokerska på Himlinge pensionat men flyttade redan 1949 1/2 vidare till Nikolai förs. i Örebro, varifrån hon 1951 6/4 utflyttade till Filipstad, där hon hade en frånskild dotter Anna Emilia I r e n e  Sundqvist, * 1906 13/3 i Helsingfors, Finland. Jag utgick helt naturligt från att de båda damerna där återförenats, men så var det inte. Den 25 april 1999 hade jag skrivit till pastorsämbetet i Filipstad men inte fått något svar. Detta gjorde mig mycket ledsen, ty jag hade lovat att anskaffa dödsår på de båda damerna innan kalendern gick i tryck. Jag bad en bekant som skulle resa till Filipstad att gå upp på pastorsämbetet och stöta på, men tyvärr glömde hon lappen med mina frågor hemma. 

Under sommaren 2000 kom den nya Sveriges dödbok, och där borde ju Anna Emilia Irene Sundqvist kunna anträffas – låt vara utan namnuppgift. Och mycket riktigt står hon där, som skriven i Arvika (!), där pastorsämbetet emellertid inte kunde hitta henne. Någon har uppenbarligen skrivit fel församlingskod någonstans – allt för att jäklas med oss!

Den 12 oktober 2000 skrev jag på nytt, bifogade ett frankerat svarskuvert och skrev bl.a.: ”Om pastorsämbetets personal inte kan eller vill svara, finns det kanske någon kommissionär, som kan åta sig att besvara min förfrågan”.

Och, mirabile dictu!  Det kom så småningom ett svar, daterat den 15 november 2000 från en herr Gert Björnwall på församlingsexpeditionen. Han upplyste kort och gott att fru Sundqvist dött 1951 24/3 – alltså strax innan modern flyttade dit – samt att modern utflyttat ”till Skara. l.” 1957 4/10. Vad är nu detta? En kontroll med pä i Skara visade att hon ej flyttat dit. Med ”Skara. l.” måste alltså menas Skaraborgs län, som innehåller 277 församlingar. Mitt sökande efter fru Enhörnings dödsnotis var nu i det allra närmaste omöjliggjort eller i varje fall oerhört försvårat. Jag har aldrig  tidigare i modern tid upplevt, att en person utskrivits från en församling till ett helt län. Herr Björnwall måste ha hoppat över uppgiften om församling. 

Men när nöden är som störst är hjälpen närmast. De räddande änglarna heter Ann-Britt Johansson och Bengt O T Sjögren och är pensionerade arkivarier vid Landsarkivet i Göteborg. Med hjälp av det ofullständiga personnumret lyckades Ann-Britt finna den visserligen helt avidentifierade gumman i Sveriges dödbok, varav syntes framgå att hon dött i Sventorp, Skaraborgs län, i augusti 1958. Därpå gick de båda ned i källaren och letade fram hennes personakt, varav framgick att hon dött 1958 8/8 på Sofiedals vårdhem i Norra Kyrketorp, Skaraborgs län. Utan dessa båda hjälpsamma människors bistånd och Sveriges dödbok hade jag förmodligen fått ge upp. 

Jag erinrar mig i sammanhanget ett yttrande fällt av Tor Carpelan, riddarhusgenealog i Finland, under ättartavlearbetet: ”Levande människor är det värsta som finns”. Jag är böjd att hålla med honom.

Pontus Möller

Släkten Wollin

I Svenska Släktkalendern 2000 har släkten Wollin förts à jour efter att tidigare ha varit med i årgångarna 1915-16, 1927, 1943 och 1982. Uppgiftsinsamlandet sköttes då av f d Volvodirektören Ulf  Wollin, Lund, men i den nya kalendern av journa- listen och reklammannen Christer Wollin, Solna. Han försökte kontakta sin före- trädare för att få råd och hjälp men möttes då av beskedet att denne på grund av sjukdom ej var kontaktbar. Något överlämnande av material var därför inte att tänka på. 

Karlskronakännaren fil lic Bengt Mattsson hade för Ulf Wollin påpekat ett fel, som hängt med ända sedan 1915-16, då det i ingressen sägs att majoren Johan Erik Wollins släktgren dog ut 1897. Enligt Mattssons forskningar levde dock denna släktgren ända till 1950:

Johan Erik Wollin, f 1779, d 1831, major (i dödsannonsen kallas han dock kapten). G 1827 m Gustava Charlotta Appelqvist, f 1800, d 1872.

Son: 

Claes Otto, f 1828, bokhållare vid örlogsvarvet i Karlskrona, d 1906. G 1861 m Hedvig Charlotta Holmberg, f 1839, d 1923.

Barn:

Einar, f 1864, revisor, d 1898.

Gerda, f 1870, d 1950.

Ulf Wollin var mycket släktintresserad och besökte de i Blekinge bosatta släkt-medlemmarna för att få aktuella uppgifter om dem. Det var tragiskt att han aldrig fick tillfälle att redovisa sina resultat. Han avled 2000 13/11 i Lund.

Pontus Möller

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s