Svensk frånskild fru blev rysk furstinna Troubetzkoy

Mina vänner Örjan och Ludmila Werkström håller på att upprätta ett personregister till den svenska S:ta Katarinaförsamlingens i S:t Petersburg vigselbok, som efter en räddningsbragd på 1930-talet förvaras i det svenska riksarkivet.1 Därvid råkade de på en notis om ett giftermål, som ingicks 1905 13/10 (26/10 nya stilen) mellan artisten Paul Troubetzkoy, född i Italien, ungkarl, 39 år, fader Peter Troubetzkoy, och Elin Sofia Sundström, född i Stockholm, 22 år, skild från litteratören Adolf Lennart Nygren, fader kapten Sundström. Brudgummen tillhörde engelska kyrkan, bruden S:ta Katarina.2 Ludmila Werkström, som har ryska till modersmål, har tolkat och översatt texten. Örjan Werkström, som är kännare av rysk adel, insåg genast att vi här har att göra med en medlem av den illustra fursteätten Troubetzkoy, ehuru han ej är medtagen i Jacques Ferrands genealogi över släkten.3  Detta får sin förklaring om man slår upp i Ikonnikovs stora verk La Noblesse de Russie.4 Där hävdas nämligen att Peter Troubetzkoy inte var lagligen skild från sin första hustru, då han gifte sig med den amerikanska sångerskan  Ada Vinans, varför barnen i detta äktenskap inte i Ryssland erkändes som legitima furstar. På Internet fann man dock lätteligen upplysningar om ”Prince Paolo”, som visade sig vara en mycket framstående skulptör, tidvis verksam i USA.5 Enligt införskaffat födelsebevis föddes han 1866 15/2 i Intra nära Lago di Maggiore, Italien som son till Pietro Troubetzkoy och Ada Vinans. Han dog vid 72 års ålder 1938 12/2 i Suna di Novara (numera i kommunen Verbania) men hade då en annan fru vid namn Rhoda Muriel Marie Sommervell, nata Boddan.6 Vad som hänt hans första svenska fru har ännu ej gått att klarlägga.7 Samma dag, som äktenskapet ingicks, föddes en son Pierre (Petr Pavlovitch), som enligt Ikonnikov dog ”en bas age”.

Vem var då denna obekanta furstinna? ”Kapten Sundström” eftersöktes i Krigsarkivet men någon lämplig barnafader stod inte att upptäcka där. Lösningen fanns i Hedvig Eleonora församlings födelsebok: 1882 12/12 föddes och 1883 4/1 döptes Elin Sofia, dotter till Machinisten Lars August Sundström, 39 år, och h h Anna Augusta Gynther, 38 år, Stora landsvägen 4.8 Makarna vigdes 1882 19/3. Moderns rätta namn var H u l d a Augusta Anna. Hon var född i Karlskrona Tyska församling 1844 24/10 och dog 1897 12/9 på Sabbatsbergs sjukhus (bokfört i Adolf Fredriks församling) av hjärnblödning. Hennes föräldrar var majoren Martin August Gynther och Sofia Vilhelmina Boell.9

Elin Sofias far Lars August Sundström var född i Motala 1843 31/10 och dog 1902 13/8 å Ångfartyget Oskar II (bokfört i Stockholms Storkyrkoförsamling) av paralysis cordis.10  Dottern gick i Franska skolan åtminstone åren 1892-97, varefter hon for till Amerika.11 Återkommen 1902 fann hon sig både fader- och moderlös och flyttade då ihop med journalisten Adolf Leonard Nygren,12 med vilken hon fick ett ”oäkta” barn  S v e n Adolf Nygren, * 1903 28/2 i Klara och legitimerad genom föräldrarnas vigsel 1904 19/6.13 Genom Stockholms stads konsistoriums skiljobrev 1905 21/314 upplöstes äktenskapet sedan hon ”öfvergifvit och förlupit sin bemälde man” och även övergivit sin lille son, som uppfostrades av fadern och blev en betydande man inom biograf- och filmbranschen.15  Den äventyrliga flickan for, som ovan visats, till S:t Petersburg och blev rysk furstinna.16 De språkkunskaper hon förvärvat i Franska skolan och i Amerika var tydligen tillräckliga. Dessutom har man skäl förmoda att hon var vacker. 

Så några ord om hennes fädernehärstamning. Fadern Lars August Sundström var som nämnts född i Motala 1843 31/10 som son till traktören Lars Sundström och dess hustru Gustafva Kinnwall (32 år) från Gästgivaregården.17 Änkomannen och smeden vid mekaniska verkstaden Lars Sundström vigdes 1837 1/1 med Gustafva Kinnwall, född enligt uppgift 1811 i Undenäs (ej anträffad i födelseboken där). Lars Sundström var ända till sin död i lungsot 1855 2/9 skriven som dräng på Spolegården i Motala. Denna gård ägdes av svärfadern, trädgårdsmästaren, byggmästaren, kvarnarrendatorn, kyrkvärden och nämndemannen Jonas Kinnwall, som var född 1797 13/12 i Vinnerstad (E)18 och dog 1866 10/10 som hemmansägare på Spolegården. Hans hustru Maria Pehrsdotter, född enligt uppgift 1786 6/3 i Undenäs (R) men där ej anträffad, hade tidigare varit gift med mjölnaren Anders Lundqvist  (* 1776 13/9 i Vinnerstad, † 1821 21/4 i Holm Norregården, Motala, av lungsot). När Jonas Kinnwall gifte sig 1822 29/9 i Motala kallas han Trägårdsmästare, Enkling utan Barn, 24 år, medan bruden Maria Pehrsdotter var Mjölnare Enka, 37 år, ”äger en dotter, styfdotter till afl. Lundqvist”. Därmed avses givetvis Gustafva, vars fader tydligen är okänd. Kinnwalls änka levde till 1870 23/12, då hon dog på Markebo i Motala sn hos en sin dotter och svärson, 84 år 9 mån. och 17 dagar gammal. För att få död på Gustafva krävdes en vidlyftig undersökning. Hon flyttade ofta och skrevs 1877 på församlingen eftersom hon ”ej varit här på flera år” utan vistats i Stockholm med sin son. 1882 kom hon emellertid tillbaka utfattig och hamnade då på församlingens s k ”löslista”. Senare intogs hon på Fattighuset och 1891 på Motala landsförsamlings vårdanstalt Holstensgård, där hon dog 1893 19/6 av ålderdomssvaghet, 81 år gammal.

Lars Sundström uppges i Motala husförhörslängder vara född 1802 8/1 i Brunneby (E). På detta datum finns emellertid ingen Lars i födelseboken, utan siffrorna ha tydligtvis blivit omkastade, ty 1802 1/8 föddes Lars, son till torparen Lars Ersson och hustru Johanna Lisa Larsdotter (35 år) i Stora Alorp, ett torp på Kungs Norrby ägor. Längre trodde jag mig inte kunna komma på denna linje, men vid ett förnyat besök på Riksarkivets filial i Arninge kom jag ytterligare minst ett led bakåt. I en husförhörslängd (Brunneby A I:4) stod upptagna under Alorp i Hiässa rote: Torp. Lars Ersson, * 1769 i Herrberga, och hustru Johanna Lisa Larsdotter, * 1768 i Brunneby. Till yttermera visso fann jag i vigselboken C 2, att 1795 16/1 vigdes Drängen Lars Ersson från Normlösa och tilkommande Brukare af Hjässa och Pigan Johanna Elisabet Larsdotter i Kårgården. Den sistnämnda var född 1768 14/1 som dotter till Lars Larsson (* 1735) och hustru Stina Hansdotter (* 1734) i Bensätter, senare i Kårgården. Lars Ersson återfanns mycket riktigt i Herrberga C 2: 1769 16/9 om morgonen föddes Lars, mjölnaren Eric Anderssons och hustru Maria Biörns barn i Öjebro. 

Om Eric Andersson fann jag en hel del vid en noggrann genomgång av Herrberga kyrkoarkiv. Först ur vigselboken (C 2): 1748 18/9 vigdes drängen Erich Andersson från Wiby By och Rusthållare Änkian hustru Brita Jönsdotter i Öjebro qwarnby. Dos (morgongåva): 30 Lod Silf:r och 2 Ducater. Hustrun dog 1755 (begr 23/2) i Öjebro av hetsig sjukdom och bröstvärk, 50 år och 4 månader gammal. Änklingen gifte om sig 1759 i september med dygdesamma pigan Maria Larsdotter Biörn, Brogården uti Öjebro. Morgongåva efter Lag. Mjölnaren Eric Andersson ifrån Öjebro dog av rötfeber 1772 26/12 på sitt 55 år. Han bör alltså ha varit född 1717 men Viby födelsebok börjar först 1721. Änkan Maria Björn blev omgift med riksdagsmannen Anders Svensson i Nederlösa, Normlösa, och dog där 1783 9/11 av lungsot, 41 år och 8 månader gammal (Normlösa C 4). Jfr Vifolka härads bouppteckningar 1783 2-3/12, varav också framgår att den avlidnas bror var mjölnaren Carl Sundström i Mjölby  – därifrån kom alltså namnet Sundström.

Noter:

1 Bengt Jangfeldt, Svenska vägar till S:t Petersburg, Trelleborg 1998, s 325; Georg Luther, Herdaminne för Ingermanland II, Helsingfors 2000, s 108.

2 S:ta Katarina församlings personalbok 1906-1920, p 713, RA.

3 Jacques Ferrand, Les Familles Princieres de l´ancien Empire de Russie, 1, Deuxième Édition, Paris 1997.

4 Nicolas Ikonnikov, La Noblesse de Russie, Tome R 2, Deuxième Édition, Paris 1962, s 421 f.

5 Han fullbordade 1911 en berömd bronsstaty av Franklin D Roosevelt (The Grove Dictionary of Art). Meddelat av Örjan Werkström.

6 Certificato di morte et di nascita, utfärdade av L´Ufficiale d´Anagrafe, Comune di Verbania den 23 mars 2001. Utdragen införskaffade av Örjan Werkström. Verbania bildades 1939 genom sammanslagning av de tidigare samhällena Intra, Pallanza, Fondotoce och Suna.

7 Sven Nygren avled 1990 21/9 i Stockholm, Västerleds förs., och efterlämnade enligt bouppteckning (Rotel III nr 1071/1991) änkan Dagmar Amalia f. Törnberg, som emellertid dog redan 1991 3/6, samt två döttrar, Marianne Lund och Gun Edwall, som jag hoppades skulle kunna sitta inne med några upplysningar om sin farmor. Innan jag hann kontakta dem dog båda två, den yngre 2000 19/1 och den äldre 2001 8/5 (meddelat av Örjan Werkström).

8 Hedvig Eleonora C I: 30, fol 506, SSA.

9 Karlskrona tyska församling C I:3, LLA. Brev 9 mars 2001 från fil lic Bengt Mattsson, Karlskrona. Jfr Svenska släktkalendern 1963, s 220.

10 Vid utflyttningen från Motala till Stockholm 1863 23/10 (nr 113) kallas han undermachinist på Arboga – tydligen en ångbåt. 

11 Rotemansarkivet, Mantalsbok, 5:e roten, Arkiv 26. G 21A/6.

12 Adolf Leonard Nygren * 1881 31/3 i Maria Magdalena församling, 5:e barn till arbetskarlen Lars Andersson Nygren, 49 år, och Maria Christina Andersdotter, 44 år, Gamla Prästgårdsgatan 28. Redaktör Adolf Nygren avled 1938 2/10 i Stockholm S:t Göran av Cancer oesophagi. Ende arvinge var sonen, redaktör Sven A Nygren, Leksandsvägen 24, Nockeby (Bouppt. 1938-II-2404, SSA).

13 Klara C I d 8, uppslag 78, E II a 13: Lysning N:o 79/1904 och E III 5: Vigsel N:o 86/1904, Domkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Stockholm.

14 Stockholms stads konsistorii protokoll år 1905. Stockholms Domkapitel A I: 255, SSA.

15 Svenskt biograf- och filmfolk i ord och bild. Huvudred.: Sven Nygren, Uppsala 1940, s 276. Vem är vem. Storstockholm. Andra upplagan. Örebro 1962, s 992.

Rune Waldekranz, Filmens historia, del III, Stockholm (tr. Värnamo) 1995, s 203.

16 Jag använder här medvetet termen furstinna i stället för prinsessa. Franskan och engelskan talar om princess(e), ty de ha inget annat ord för furste än prince (jfr fursten av Monaco). I Sverige är titlarna prins och prinsessa reserverade för medlemmar av kungahuset.

17 Motala C 6, VaLa. Brev från Karin Ek, VaLA, till Örjan Werkström 2001-04-27.

18 Son till trädgårdsmästaren på Charlottenborg Jonas Kindvall och hustru Maja Bengtsdotter, 46 år (Vinnerstad C 2, VaLA).

Annons

7 svar till “Svensk frånskild fru blev rysk furstinna Troubetzkoy

 1. Marika lindblom

  Hej!
  Det här var spännande läsning!
  Jag är barn barn till Sven Nygren.
  Morfar berättade en del om sin mamma,men han kom aldrig över att hon lämnade honom.
  Skulle vara kul att få reda på lite mer om henne.

  Hlsn Marika

 2. Hej! Jag letade på namnet Princess Troubetzkoy därför att jag har en gammal 78-varvare insjungen på skivmärket Victrola, 655-B, av sopranen Alma Gluck – någon gång på 20-talet. En av sångerna bär som upphovsmän namnen Princess Troubetzkoy – W.A. Thayer. Titeln är My Laddie och sången bär en omisskännlig irländsk prägel, liksom skivans förstasidas Such a Li’l Fellow (andra autorer). Vet någon om detta är samma prinsessa, som Elin Sofia Sundström?

 3. Egen fortsatt forskning på namnet Thayer ledde mig så småningom till rätt svar och enligt Vikipedia är rätta förhållandet följande: Amélie Rives Troubetzkoy (Amélie Louise Rives; 1863–1945), Princess, was an American novelist and poetess.

  A goddaughter of Robert E. Lee and a granddaughter of the engineer and senator William Cabell Rives, Amélie Rives married John Armstrong Chanler (an heir to the Astor fortune) of New York. After their divorce, she married Prince Pierre Troubetzkoy of Russia. The couple resided at Castle Hill,[1] near Cismont, Virginia.

  Alma Gluck spelade in skivan 22/3 1911.

  Troubetzkoy gav många uppslag, somliga rätt roande läsning!

 4. The reason I have submitted this is as follows. I was reseaching the name
  Princess Paul Troubetzkeoy as way back in the 1945-1948 my father in law was the personel driver for the above.

 5. Bengt Bergström

  Det var en intressant historia som dock kan kompletteras med ytterligare en generation vilket även leder till att Pontus härledning av ursprunget till huvudpersonens släktnamn bör omprövas. Mina söner stammar på sitt möderne från mjölnaren Carl Sundström i Mjölby så jag har nyligen haft anledning att studera honom i kyrkböckerna. Den 28 maj 1771 lades Mjölby i aska vilket tyvärr innebär att det inte finns några kyrkböcker att tillgå för tiden före branden. Carl Sundström kom dock inte från Mjölby, han blev mjölnare där i egenskap av måg till mjölnaren Nils Andersson i Mjölby.

  Den 22 september 1778 gifte sig mjölnardrängen Carl Sundström från Öjebro med mjölnardottern Cristina Nilsdotter från Stuvrummet i Norrgård i Mjölby [Mjölby CI:1 s. 76]. Detta år står han även som inflyttad till Mjölby från Herrberga [Mjölby AI:1 s. 172]. Enligt den första bevarade husförhörslängden från Mjölby socken var Carl född den 27 augusti 1754 i Herrberga socken men enligt födelseboken i Herrberga föddes han den 13 september 1754 som son till Peter Sundström och Maria Biörn [Mjölby AI:1 s. 172, Herrberga C:2 s. 78] . Två år tidigare, den 11 maj 1752, vigdes mjölnaren Peter Olofsson Sundström och änkan Maria Johansdotter Biörn uti Öjebro [Herrberga C:2 s. 208]. Maria hade tidigare varit gift med mjölnaren Lars Björnsson i Öjebro som 1751 hade dött 50 år gammal [Herrberga C:2 s. 289]. När Carl Sundström var blott 3½ år dog hans far i Herrberga [Herrberga C:2 s.295]. Hur Carl växte upp från faderns död 1758 till dess att han flyttade till Mjölby och gifte sig 1778 är svårt att veta, ty för Herrberga börjar husförhörslängderna först 1790. Hans mor dog dock först den 5 januari 1784 i en ålder av 70 år, så man får förmoda att han bodde kvar hos henne [Herrberga C:2 s. 313].

  Maria Johansdotter Biörn hade i första giftet med mjölnaren Lars Björnsson barnen:

  – Maria Larsdotter Biörn f. ~1742, gift med: 1:o Erik Andersson, 2:o Anders Svensson.
  – Otto Larsson f. 1745-04-25 bgr. 1746-08-20 i Öjebro [Herrberga C:3 s. 158, C:2 s. 283].
  – Elisabeth Biörn f. 1746-04-23 i Öjebro [Herrberga C:3 s. 162] g.m Johan Boström.
  – Johan Björner f. 1749-06-20 [Herrberga C:3 s. 166] prost, kyrkoherde i Östra Ryd g.m. Ulrica Egelin.

  och i andra giftet med mjölnaren Peter Olofsson Sundström sonen:

  – Carl Sundström f. 1754-09-13 i Öjebro [Herrberga C:2 s. 78] mjölnare i Mjölby, g.m. Christina Nilsdotter.

  Maria Larsdotter Biörn och Carl Sundström var således halvsyskon vilket man kanske kunde gissa sig till baserat på att de använde olika släktnamn.

  Att Lars Sundström (f. 1802 i Brunneby, d. 1855 i Motala) skulle uppta sin farmors styvfars och halvbrors släktnamn är kanske möjligt men förefaller mindre troligt. Att Carl Sundströms far, Peter Olofsson Sundström var verksam som mjölnare i Öjebro där även Lars Sundströms farfar Eric Andersson var mjölnare indikerar att det kan finnas andra möjligheter som bör vara mer troliga. Därtill ska läggas att Sundström var ett vanligt soldatnamn som användes bl.a. av Vreta Klosters kompani för soldaterna på torpet Lilla Sunnorp i Stjärnorps socken men ingen av soldaterna Sundström som finns upptagna i Soldatregistret på detta torp stämmer in på vare sig torparen Lars Ersson eller hans son Lars Sundström. Troligen får man gå vidare till mantalslängder eller domböcker för att komma vidare i denna fråga.

  Med vänlig hälsning
  /Bengt

 6. Ping: Topp 10: Pontus Möllers mest lästa artiklar 2008 | Pontus Möllers publiceringar

 7. Carin Olofsson

  Det stämmer att sonen Pierre dog ”en bas age”. Han föddes den 26 oktober 1907, oklart var, och dog i Paris den 24 december 1907. Detta enligt dödboken för svenska Sofiaförsamlingen i Paris.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s