Släkten Wallengren från Svinarp, Esarp och Wallby, Kyrkheddinge (Skåne län) med släktgrenen Möller

Tab. 1

Per Hansson, * 1652/53, † 1735 i Svinarp nr 1, Esarps sn (M), bg 29/4, 82 år och några månader. Bonde på nämnda gård. G 1:o m Metta, * omkring 1660 (?), † senast 1705, möjligen dotter av föregående ägaren till gården (1670-75) Åge Persson; 2:o 1706 2/7 i Hyby (M) m Johanna Larsdotter från Vismarlöv, möjligen dotter av Södre Lars Hansson i Vismarlöv och Mallena Larsdotter.

Barn (enligt katekismilängd 1705):

1. Hans Persson

1. Kirstine Persdotter

1. Nils Persson (1702-75), rusthållare. Se tab. 2.

Tab. 2

Nils Persson (son av Per Hansson, tab. 1), * 1702 i Svinarp, Esarps sn, † 1775 8/8 i Vallby, Kyrkheddinge sn (M), bonde och rusthållare i Vallby nr 9 & 14, bouppt. 1775 14/10. G 1:o m Lisken Pettersdotter, * 1694 i Hessleberga, Lyngby sn (M), † 1751 17/4 i Vallby, Kyrkheddinge, bouppt. 1751 1/7, dotter av ryttaren och rusthållaren i Hessleberga nr 2 Petter Dahlberg och h h Britta; 2:o före 1757 m Karena Hansdotter, som levde 1778, ”gl och bräklig” (mtl). Hennes bror var ryttaren Nils Leijon (* ca 1736, † 1782 1/12 i Lunnarp, Bonderups sn, bouppt. 1783 28/3).

Barn:

1. Bereta Nilsdotter, * ca 1732, † 1757 i sept. Bouppt. 1757 24/11. G före 1751 1/7 m rusthållaren Hans Jönsson i Vallby nr 8 i hans 1:a gifte (omgift 1758 m Karena Asmundsdotter).

1. Per Nilsson (1734-92), arbetsbonde. Se tab. 3.

1. Petter Nilsson (1736-82), arbetsbonde i Hardeberga. Se tab. 13.

1. Anders Nilsson, * 1738, var 1775 dräng i Annelöv, † före 1788. Se tab. 15.

2. Kirstina Nilsdotter, * 1760 16/12 i Vallby. Fadern inhyses man.

2. Jöns Nilsson, * 1763 20/8 i Vallby, † före 1775.

2. Karna Nilsdotter, * ca 1768 (lucka i födelseboken).

Tab. 3

Per Nilsson (son av Nils Persson, tab. 2), * 1734 i Vallby, Kyrkheddinge sn, † 1792 2/5 i Södra Sandby sn (M) av bröstsjuka, rusthållare i Vallby, sedan åbo i Hemmestorp i Kyrkheddinge sn, krögare i Kyrkheddinge nr 13, från 1773 arbetsbonde (arrendator) i Tygelsjö nr 2 i Hardeberga sn och sist husman i Södra Sandby nr 9. G 1752 m Bengta Larsdotter, * 1729 26/11 (enligt dödsåldern) i Vallby, † 1792 8/1 i Södra Sandby nr 9 av värk, dotter av bonden och rusthållaren i Vallby 1 & 5 Lars Olsson och Sissa Olsdotter.

Barn:

Lars Persson (1753- ), husman. Se tab. 4.

Anna Persdotter, * 1754 15/11 (kl 3 fm) i Vallby, † 1815 1/1 i Skarnberga nr 1, Södra Sandby av håll och styng. G 1776 26/9 i Hardeberga m drängen Måns Jönsson, † 1792 i Skeglinge (?). ”Änkan Anna Pehrsdotter” födde en dotter, Bengta Månsdotter, där 1793 9/2.

Olof Wallengren (1757-1814), husar. Se tab. 5.

Lisbet Persdotter, * 1760 27/6 i Vallby, † före 1763 17/4 (dödbok saknas).

Lisbet Persdotter, * 1763 17/4 i Vallby, † 1825 5/2 i Södra Sandby nr 15 av ålderdomsbräcklighet. G 1792 28/11 i Södra Sandby m vargeringskarlen, sedan åbon Ola Svensson Högström, * 1765 15/2 i Frenninge (M), † 1845 1/7 i Södra Sandby nr 15 som undantagsman.

Bereta Persdotter, * 1766 29/3 i Hemmestorp, Kyrkheddinge sn, † 1814 14/7 i Stångby (M) ”genom ådragen sjukdom af stark lyftning”. G 1788 20/4 i Stångby m vargeringskarlen, sedan kyrkohusmannen Jöns Andersson Wallengren, * ca 1761, † 1834 10/10 i Stångby nr 23 av ålderdomsbräcklighet. Om hans familj se Appendix efter tab. 15.

Sissa Persdotter, * 1774 (möjl. 3/12, dp 4/12) i Tygelsjö, Hardeberga sn (Lacka-länga hfhl uppger födelsedagen 8/12!), † 1835 28/8 i Lackalänga nr 13 (M) av förkylning. G 1802 19/9 i Lackalänga m husmannen Anders Nilsson, * 1764 23/12 i Stångby, † 1832 8/3 i Lackalänga nr 13 av ålderdomssvaghet.

Tab. 4

Lars Persson (son av Per Nilsson, tab. 3), * 1753 10/1 (kl 1 fm) i Vallby, Kyrkheddinge sn, hos fadern på Tygelsjö 2 i mtl 1775 (ej 1776), husman i Tygelsjö 3 med hustru och 2 barn i mtl 1778 (i mtl 1779 bara 1 barn). G 1774 m Anna Olsdotter.

Son:

Nils, dp 1775 21/5 i Hardeberga.

Tab. 5

Olof Wallengren (son av Per Nilsson, tab. 3), * 1757 23/10 i Vallby, Kyrkheddinge sn, † 1814 16/11 i Södra Sandby, ryttare, husar, husman, förstärkningskarl. Hans militära meritlista ser ut så här: Ryttare vid Södra Skånska kav-reg, Öljt komp för roten 103 Wellinge 1778 11/6, genom resolution 1783 23/6 erhållit tillstånd att få byta nr med ryttaren för roten 11 Råby vid Sallerups komp Ola Lindström, på begäran undfått interims avsked 1784 20/1, husar vid Mörnerska husarreg med nr 34 vid Second Majors Esqvadron, anvärfd för Kronans Räkning 1789 11/6 på 6 år, embarkerat i Stockholm 1790 25/6 för färd till Finland, capitulerat 1795 11/6 på 4 år, recapitulerat 1799 11/6 på 4 år, efter uttjänt capitulation erhållit avsked 1803 11/6, ”anwärfd Stridsman” 1808 (hfhl), förstärkningskarl (dödboken). I Torna härads dombok 1782-83 nämns han vid två tillfällen, dels för att han under fylleri och svordom överfallit ryttaren Frimodig på Hardeberga krog, dels för att ha bedrivit enkelt hor med pigan Greta Möller i Sandby. Lägersmålet hade skett i Wallengrens eget hus då hustrun var borta. OW dömdes förlustig sin giftorätt i boet. Om inte hustrun dött i samma veva hade det blivit skilsmässa.– G 1:o 1779 3/10 i Södra Sandby m Hälja Christensdotter, * 1750, † 1783 15/12 i Södra Sandby av barnsbörd. Syster till Jöns Christensson i Värpinge 17, S:t Peters klosters sn (1784) och till husmannen i Flyinge Hälje Olssons 1:a hustru (g 1773 27/12 i Södra Sandby) Else Christensdotter, * ca 1734, † 1781 13/11 i Flyinge, ”47 år”. G 2:o 1784 m Hanna Lassesdotter, * 1759, † 1807 i febr. (enl hfhl, ej i Södra Sandby dödbok).

Barn:

1. Else, dp 1780 17/12 i Södra Sandby, † där 1781 31/1.

1. Sissa, * 1781 16/11 (dp 18/11) i Södra Sandby, ”2 år” vid bouppt efter modern 1784 22/1.

1. Else, * 1783 4/12 (ej i Södra Sandby födelsebok), ”11 dagar” vid moderns död.

Efter auktion fick döttrarna dela 18: 27: 10 rdr specie och fick alltså 9: 13: 11 var.

2. Christina Wallengren, dp 1785 24/4 i Södra Sandby, † 1844 8/1 i Malmö S:t Petri av tärande sjukdom, bg 13/1 på Nya begravningsplatsen. Piga på Flyinge kungsgård ca 1809 ff, struken, ”fästeqwinna” jämte dotter Hanna (* 1811 9/6) på Flyinge 21 hos Mattis Jönsson o h h Ingar i hfhl 1809-21, ”flyt. till Malmö”. G 1816 30/9 i Ottarp (M) m traktören och mjölnaren Fredrik Möller , *1785 5/2 i Åkarp, Södra Sandby, † 1858 16/5 i Malmö S:t Petri av ålderssvaghet, bg 21/5 på

Nya begravningsplatsen.

2. Petter Wallengren (1787-1838), vicekorpral, livgardist. Se tab. 6.

2. Hanna Olsdotter, * 1791 3/12 i Södra Sandby, † där 1792 3/9 av koppor.

2. Pehr Olsson, sedan Pehr Olof Wahlgren (1793-1848), marinsoldat. Se tab. 7.

2. Hanna (Johanna) Wallengren, * 1797 31/3 i Södra Sandby, var piga på Ängeltofta i Barkåkra sn (L) 1820, då hon uppges ha flyttat till Väsby ( ej anträffad där).

2. Bengta Wallengren, * 1801 2/5 i Södra Sandby, † 1882 19/4 i Malmö S:t Petri av åldersavtyning. Piga på Flyinge kungsgård, flyttade till Ängeltofta 1813, kom från Flyinge 1817 2/10 till Roslöv 1 & 6 i Gårdstånga sn (M), kom 1838 från Lund till Ramdala (K), där hon var piga i prästgården till 1841 och ånyo 1842-43. Sistnämnda år flyttade hon till Karlskrona am och därifrån till Malmö 1844 18/9. Oäkta son:Johannes (J o h a n) Möller, * 1832 13/6 i Kävlinge (M), fosterson till mjölnaren Fredrik Möller, till sjöss 1848, var sjökapten 1861 och 1866 lokomotivförare vid Statens Järnvägar, † 1907 28/9 i Malmö S:t Pauli av bronchitis. G 1866 12/10 i Malmö Petri m A n n a Christina Helena Hallberg, * 1837 22/12, † 1911 8/3 i Malmö S:t Pauli av bronchopneumonia och arteriosclerosis, dotter av hovslagaremästaren Carl Hallberg och Carolina Hasselgren.

Tab. 6

Petter Wallengren (son av Olof Wallengren, tab. 5), döpt 1787 3/6 i Södra Sandby, † 1838 9/8 i Stockholm Svea Livgarde av feber, bg 14/8 i Hedvig Eleonora (fattigjord och kista), soldat nr 26 vid major af Callerholms komp av Konungens eget värvade inf-reg 1811, infl. 1827 från Igelösa till Malmö garnisonsförsamling och kallas då vicekorpral vid 1:e Majorens komp, avsked 1829 22/1, gardist vid Svea livgarde i Stockholm 1829 1/2, transporterad ur nummer 1833 30/6, erhöll avsked s.å. 4/7 med anmälan till underhåll. ”Tjänt troget och väl samt bevistat 1808 års fälttåg i Finnland samt 1813 och 1814 årens i Tyskland och Norrige.” 5 fot 9 1/2 tum lång (Generalmönsterrulla 1835) – G 1827 30/9 i Malmö garnisonsförsamling m Johanna Hansdotter, * 1798 27/1 i Hyby (ej funnen i födelseboken där), † 1842 24/11 på Fattigförsörjningshuset i Stockholm Hedvig Eleonora av lungsot. ”Lösaktig ty hon har framfödt oäkta barn” (infl.-attest till Caroli 1825).

Barn:

Petronella Pettersson, sedan Wallengren, * 1819 11/3 i Lunds stadsförsamling, † 1856 23/4 i Stockholm Hedvig Eleonora, 37 år. G 1:o 1838 28/1 i Stockholm Svea Livgarde m stolmakaregesällen Johan Oscar Nilsson, * 1815 21/2 i Stockholm Jakob, † 1841 18/2 i Stockholm Svea Livgarde av feber, 26 år; 2:o 1853 20/7 i Hedvig Eleonora m snickaregesällen Gustaf Theodor Grandin, * 1830 7/11 i Stockholm, bodde 1853 i Klara nedre (2772), flyttade 1857 21/11 till Nikolai församling, Nygränd 6, och åter till Hedvig Eleonora 1858 16/10.

Johanna, * 1824 21/5 i Malmö Petri, † före 1829.

Johanna Wallengren, * 1829 21/5 i Malmö garnisonsförsamling, † 1894 1/10 i Stockholm Hedvig Eleonora av Vitium org. cordis, 65 år. Flyttade från Svea Livgardes församling till Hedvig Eleonora församling 1852 24/5, Styrmansgatan 47 (inneboende hos Grandins). G 1:o 1855 29/10 i Hedvig Eleonora m gardisten nr 59 vid kapten Eketräs komp av Andra Livgardet 1846-53, sedan korpralen vid Kongl. Lifbevärings Regementet (mtl 1855), skräddaregesällen Alexander Martin Lundin, * 1826 14/1 i Stockholm Maria, intagen på Stockholms stads allmänna försörjningsinrättning på Kungsholmen 1884 27/3 som militärförsörjningshjon, † 1885 2/8 i Stockholm Johannes av olyckshändelse (sår i vänstra glutaeusregionen) . Äktenskapet upplöst genom Stockholms stads consistorii skiljobrev 1876 20/6. G 2:o 1876 26/12 i Hedvig Eleonora m järnarbetaren Frantz Oscar Kellner, * 1835 23/12 i Norrköping S:t Olai, † 1894 5/11 i Hedvig Eleonora av akut lunginflammation.

Charlotta Josephina, * 1832 28/4 i Stockholm Svea Livgarde. Intagen å Allm. Barnhuset 1842 10/12 (rullnr 250). Utlämnad 1843 1/6 till torparen Sven Jonsson i Bettala, senare i Tindered nr 2 i Västra Eds sn (H). Konfirmerad 1848. Fl t Rosenlund i Hannäs sn 1849 10/11 och dfr t Ukna 1851 5/11, † 1915 11/11 av bröstsjukdom (lunginflammation?) i Ensveden under Sjötomta i Ukna (H). G där 1856 19/12 m arbetaren (1865 statdrängen) Carl Johan Pehrsson (senare Petersson), * 1824 15/9 i Hycklinge (E). Makarna bodde först i Ekhult eller Ekudden på Stjälkhammars ägor men flyttade 1859 till Grufdalen och sedan vidare på olika adresser tills de från 1884 är fast bosatta i Strömshult på Ballersbergs ägor. Där upptas de ännu i hfl 1900 31/12 och där dör mannen 1905 8/6 av ålder.

Barn (alla födda i Ukna): Carl Johan (”spurius”), * a.n. 1856 28/7; Gustaf Adolf (Carlsson), * 1860 19/1; Anna Charlotta, * 1863 7/7; Edvard, * 1866 30/3, † 1868 22/9 av kikhosta; August Evald, * 1869 18/9; Alfred, * 1872 28/4; Augusta Mathilda, * 1874 10/9. De två yngsta barnen flyttade hemifrån 1889.

Dödfött flickebarn, bg 1834 19/9 i Stockholm Hedvig Eleonora.

Johan Elof, * 1836 21/7 i Stockholm Svea Livgarde. Intagen å Allm. Barnhuset 1842 10/12 (rullnr 251). Utlämnad 1843 1/6 till torparen Nils Persson Tapper i Djursnästorp i Västra Eds sn (H). Konfirmerad 1851. Flyttade 1854 16/1 som dräng till Gamleby köping (Gamleby B I:2) men där ej återfunnen. Kallas vid äktenskapets ingående ”Johan Elof Lägg, Krono-Båtsman från Suntorp i Lofta förs.” 1910 31/12 var han skrädderiarbetare (senare kallad skräddare) på nr 69 i Västervik, † där 1912 11/2 av paralysis cordis. G1861 21/9 i Västra Ed m Ida Almberg, * 1837 14/9 i Edsgården, Västra Ed, flyttade till Simpnäs i Björkö-Arholma (AB) 1930 12/5, † där 1931 5/2 av ålderdomssvaghet och begr. på Björkö-Arholma kyrkogård, dotter av gifta drängen Carl Almberg och Sara Lena Sahlborg på Edsgården.

Tab. 7

Pehr Olsson Wallengren, sedan Pehr Olof Wahlgren (son av Olof Wallengren, tab. 5), * 1793 28/8 i Södra Sandby, † 1848 25/9 i Karlskrona am(iralitetsför-samling) av tärande sjukdom. Soldat nr 16 vid major af Callerholms komp av Konungens eget värvade inf-reg 1815 1/1, avsked 1829 30/1, då han flyttade till Karlskrona och blev sjöartillerist nr 1:37 (numret ändrat före 1839 till 1:56) vid Kongl. Sjö Artillerie Corpsen. 1845 ändras namnet till Marinregementet och därmed blir Pehr Olof Wahlgrens nya titel marinsoldat. Han erhöll ”godt afsked” 1847 23/7. – G 1834 24/12 i Karlskrona am m pigan Maria Elisabeth Pettersdotter, * 1797 25/1 i Ljungby, † 1869 17/5 i Karlskrona am av gastrisk feber.

Barn:

Carl Wictor Wahlgren, * a.n. 1831 26/9 i Karlskrona stadsförs., † 1846 3/6 i Karlskrona am av tärande sjukdom.

Margareta Sophia Wahlgren, * 1835 27/6 i Karlskrona am, † 1848 13/1 på Fattighuset där av nervfeber.

Olof Petter Wahlgren, sedan Möller (1839-1908), hamnlots i Malmö. Se tab. 8.

/Reds anm: Följande intressanta tabeller innehöll delvis personer som är nu levande och har därför inte publicerats med hänsyn till PUL./

3 svar till “Släkten Wallengren från Svinarp, Esarp och Wallby, Kyrkheddinge (Skåne län) med släktgrenen Möller

 1. Margareta Sternerup

  Hej!
  Pet(t)er Dahlberg i Hessleberga är anfader till min mans släkt. Gården har funnits i släkten ända till nyligen. Lisken Pettersdotter måste vara en syster till Lars Pettersson Dahlberg. Jag (och flera) har släktforskat på ättligar till Petter Dahlberg, men Lisken Pettersdotter kan jag inte minnas att jag stött på. Är Du intresserad så har jag och andra i släkten en del material.

  Vänliga hälsningar
  Margareta Sternerup

 2. Ping: Topp 10: Pontus Möllers mest lästa artiklar 2008 | Pontus Möllers publiceringar

 3. Anna-Lena Karlsson

  Olof Wallengren är min farmors mormors morfar
  Vänliga hälsningar
  Anna-Lena Karlsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s